Home > Z kraju > Pamięci żołnierzy rosyjskich

Pamięci żołnierzy rosyjskich

Na prawosławnym cmentarzu w Starosielcach jest zbiorowy grób. Złożono w im ciała żołnierzy Imperium Rosyjskiego walczących w podczas I wojny. Pochowani w Starosielcach zginęli w lipcu 1915 roku.

Pamięć o nich jest zadziwiająco żywa. Dba o nią proboszcz starosielskiej parafii o. Jan Troc, który podczas każdej Liturgii modli się za ich dusze. O. Jan zadbał o odnowienie grobu – zostały położone w tym roku kamienne płyty z informacją, kto tu spoczywa i w jakich okolicznościach zginął. Każdego roku w święto Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela podąża z cerkwi na grób procesja i jest służona panichida za dusze poległych.

W tym roku na ręce proboszcza Jana Troca ambasada rosyjska w Polsce złożyła podziękowanie za tak pieczołowite dbanie o pamięć poległych w czasie I wojny.

Anna Radziukiewicz, fot. autorka

Odpowiedz