Home > Z kraju > Radio Orthodoxia zwiększa zasięg

Radio Orthodoxia zwiększa zasięg

Jeszcze w tym roku Radio Orthodoxia, uruchomione w 2001 roku, zwiększy swój zasięg nadawania. A to za sprawą trzech nowych nadajników, które zostaną zamontowane w Sokółce na dzwonnicy cerkwi św. Aleksandra Newskiego, w Siemiatyczach – na cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego i w Bielsku Podlaskim na budowanej dzwonnicy cerkwi Pokrowskiej. Dotychczas radio dysponowało jednym nadajnikiem o mocy 5 kilowatów, umieszczonym na dzwonnicy cerkwi Świętego Ducha w Białymstoku. Nowe nadajniki będą miały moc po 0,5 kilowata.

Dla radia i jego słuchaczy jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w jego historii. Jego audycje będą o wiele szerzej odbierane, nie tylko w diecezji białostocko-gdańskiej ale i warszawsko-bielskiej, na co radiowi redaktorzy otrzymali błogosławieństwo metropolity Cerkwi w Polsce Sawy.  Na instalację nowych nadajników wydała pozwolenie, po latach zabiegów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Dyrektor radia o. Mateusz Kiczko chce szczególnie podziękować za współpracę przy tej inicjatywie ojcom Bazylemu Litwiniukowi i Mirosławowi Demczukowi z Siemiatycz, Janowi Szmydki, Leoncjuszowi Tofilukowi i Jarosławowi Ciełuszeckiemu z Bielska Podlaskiego oraz Włodzimierzowi Misiejukowi z Sokółki.

Wojciech Kasprzycki zajmuje się sprawami technicznymi przy montażu nadajników.

Arcybiskup białostocki i gdański Jakub, główny inicjator prawosławnego radia, czuwa nad całym projektem.

Te kosztowne przedsięwzięcie wymaga z naszej strony finansowego wsparcia. Oto numer konta Radia Orthodoxia:

 10 1020 1332 0000 1002 0210 7340

Anna Radziukiewicz

Odpowiedz