Home > Artykuł > Pamięci żołnierzy rosyjskich

Pamięci żołnierzy rosyjskich

Na prawosławnym cmentarzu w Starosielcach jest zbiorowy grób. Złożono w im ciała żołnierzy Imperium Rosyjskiego, walczących podczas pierwszej wojny światowej. Pochowani w Starosielcach zginęli 7 i 8 sierpnia 1915 roku. Pamięć o nich jest zadziwiająco żywa. Dba o nią proboszcz starosielskiej parafii, o. Jan Troc, który podczas każdej Liturgii modli się za ich dusze. O. Jan zadbał o odnowienie grobu – zostały położone w tym roku kamienne płyty z informacją, kto tu spoczywa i w jakich okolicznościach zginął. Płyty przygotowała firma Andrex Jerzego Andrejczuka, a położyli panowie Sławomir Nasuta z brygadą, wcześniej przygotowując fundamenty, i Aleksander Łuszyński. Każdego roku w święto Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela podąża z cerkwi na grób procesja i jest służona panichida za dusze poległych. W tym roku na ręce proboszcza Jana Troca ambasada rosyjska w Polsce złożyła podziękowanie za tak pieczołowitą troskę o upamiętnienie poległych w czasie pierwszej wojny.

(ar)

fot. Anna Radziukiewicz

Odpowiedz