Home > Artykuł > Nowe wydanie Ewangelii

Od pierwszego i drugiego wydania prawosławnego przekładu „Świętej Ewangelii” (w 2014 i 2015 roku) upłynęło niemało czasu. Nakład wyczerpał się stosunkowo szybko. W związku z wciąż dużym zainteresowaniem przygotowano kolejne wydanie, które ujrzało światło dzienne dokładnie 1 października.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest dla wszystkich chrześcijan najświętszą księgą, swoistym elementarzem wiary. Jej rdzeniem jest bezsprzecznie Ewangelia – Dobra Nowina naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

O ile przekładu Biblii na język starocerkiewnosłowiański dokonano jeszcze w IX wieku, to na jej tłumaczenie na język polski należało czekać aż do XVI stulecia.

Od tej pory ukazało się już co najmniej kilka pełnych polskich przekładów Pisma Świętego, żaden z nich nie był jednak uważany za odpowiadający naszej Cerkwi do użytku liturgicznego. Dlatego też podjęta została decyzja o dokonaniu przez komisję soborową oficjalnego, prawosławnego tłumaczenia.

Cztery Ewangelie, wchodzące w skład „Świętej Ewangelii”, to niezwykły zapis życia i działalności Jezusa Chrystusa. Nie ma księgi bardziej przesyconej potem i krwią naszego Zbawiciela, księgi wskazującej wszystkim chrześcijanom drogę ku zbawieniu. Napisać o Ewangelii wiele, to nie napisać nic. Ewangelię, jak żadne inne zawarte w Biblii treści, trzeba znać, szanować i kochać. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być codzienną lekturą każdego chrześcijanina. Ewangelia, jak żadna inna księga, powinna być dla nas źródłem przemyśleń, inspiracji i działań…

Prawosławne wydanie „Świętej Ewangelii” powinno znaleźć się w każdym prawosławnym domu, tym bardziej że we współczesnych zlaicyzowanych czasach coraz mniej naszych wiernych zdobyło umiejętność czytania po cerkiewnosłowiańsku.

Księga w twardej oprawie, zaopatrzona w tasiemki-zakładki, bez wątpienia znajdzie się również w każdej naszej cerkwi. Głoszenie słowa Bożego za pomocą tej Ewangelii będzie tym wygodniejsze, że zawiera ona wykazy czytań ewangelicznych na cały rok liturgiczny oraz na inne stosowne okoliczności.

Najnowsze wydanie „Świętej Ewangelii” można nabyć m.in. w Składzie Metropolitalnym w Warszawie (Al. Solidarności 52), siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel./fax 85 744 36 46, wydawnictwo@orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku i poprzez internet: http://sklep.cerkiew.pl/product_info.php?products_id=4733&osCsid=22d8a17f8625721d155e453859eaac74.

Jarosław Charkiewicz

Święta Ewangelia, wydanie trzecie poprawione, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020, ss. 336.

Odpowiedz