Home > Artykuł > Świątynia dla studentów

Świątynia dla studentów

Od listopada cerkiew św. Marii Magdaleny w Białymstoku będzie świątynią akademicką. W soboty, niedziele i wielkie święta cerkiewne będą tam sprawowane nabożeństwa dla środowiska akademickiego – studentów, wykładowców, pracowników administracyjnych. To zaproszenie dla wszystkich, którzy to środowisko w Białymstoku tworzą. Świątynia na wzgórzu Marii Madgaleny jest filią parafii katedralnej św. Mikołaja. Od 1995 roku była współużytkowana przez parafię wojskową św. św. Piotra i Pawła. Ta parafia przenosi się właśnie do swojej siedziby, w zaadaptowanym budynku przy ul. Warszawskiej 16. Prawie od roku kustoszem cerkwi św. Marii Magdaleny i jednocześnie opiekunem bractwa studenckiego w Białymstoku jest o. Włodzimierz Misijuk. Wraz z nim opiekę duszpasterską nad studentami sprawuje o. Piotr Borowik. Początki bractwa sięgają bez mała dwudziestu lat wstecz, kiedy z błogosławieństwa arcybiskupa Jakuba opiekę nad studentami objął o. Marek Wawreniuk. Co tydzień, we środy, studenci spotykali się najpierw na modlitwie w cerkwi św. Serafina z Sarowa (dolnej cerkwi soboru św. Mikołaja), potem w Centrum Kultury Prawosławnej. Pytania, dyskusje, swobodne rozmowy, wspólne akcje. To wszystko przyciągało i nadal przyciąga do bractwa studenckiego.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w E-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Natalia Klimuk

Odpowiedz