Home > Sami o sobie > Я нарадзіўся тут

Я нарадзіўся тут

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce zorganizowało drugą edycję konkursu plastycznego „Я нарадзіўся тут – Tu się urodziłem”. Konkurs, poświęcony historii i kulturze Podlasia oraz zamieszkujących go od wieków mniejszości narodowych i etnicznych, skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Zgłosiło się 38 uczestników z powiatów hajnowskiego, bielskiego, sokólskiego oraz z Białegostoku. Komisja konkursowa – Aleksandra Czerniawska, artystka mieszkająca i tworząca w Warszawie, Mirosław Zdrajkowski, artysta plastyk z Białegostoku, Agata Łuksza, grafik i ilustratorka książek dla dzieci z Hajnówki – przyznała 21 nagród i wyróżnień.

W kategorii przedszkole pierwszą nagrodę przyznano Milenie Gromackiej z Hajnówki, drugą Annie Bartoszuk z Hajnówki i Mateuszowi Kalinowskiemu z Lipin, trzecią Oliwii Kozak z Hajnówki. Wyróżnienie otrzymała Magdalena Gwoździk z Hajnówki.

W kategorii klas I-III pierwsza nagroda trafiła do Aleksandry Żukowickiej z Orli, druga do Jana Koronki z Białegostoku, trzecia Arkadiusza Kalinowskiego z Lipin. Wyróżnienie otrzymały Anastazja Oniszk z Chmielowszczyzny, Hanna Tichoniuk z Hajnówki i Amelia Gołub z Dydul.

W kategorii klas IV-VIII pierwszą nagrodę przyznano Anastazji Gromackiej z Hajnówki, drugą Marii Tichoniuk z Hajnówki, trzecią Justynie Ostapkowicz i Natalii Głowackiej z Hajnówki. Wyróżnienie otrzymały Karolina Ostapkowicz, Aleksandra Oniskiewicz i Aleksandra Bakun z Hajnówki.

W kategorii szkół średnich pierwszą nagrodę otrzymała Kinga Sara Sapiołko z Hajnówki, drugą Patryk Janczuk z Hajnówki.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 7 października. Dyrektor Muzeum Tomasz Tichoniuk oraz dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie Ilona Jurewicz wręczyli pamiątkowe dyplomy i nagrody. Otwarta została wystawa nagrodzonych prac.

Agnieszka Tichoniuk

fot. autorka

Odpowiedz