Home > Artykuł > Zmarła Halina Matejczuk

Zmarła Halina Matejczuk

15 listopada 2020 zmarła nasza serdeczna przyjaciółka HALINA MATEJCZUK autorka książki „Byłam konsulem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Straszliwie okaleczona w dzieciństwie przez lekarza – zbrodniarza niemieckiego, dzięki hartowi ducha i możliwościom, jakie dała obywatelom powojenna Polska, zdobyła wykształcenie. Była absolwentką Szkoły Głównej Służby Zagranicznej. Jej życzliwy stosunek do ludzi zapamiętało wielu rodaków na obczyżnie, którym pomagała bezinteresownie w sposób daleko wykraczający poza Jej obowiązki. Jej patriotyzm i lewicowe poglądy kazały Jej pomagać głównie ludziom bezradnym. Będziemy pamiętać Jej ciepło, wysoką kulturę i skromność. Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Teresa Jakubowska

Krystyna Badurka-Rytel

Odpowiedz