Home > Z kraju > Pod opieką św. Grzegorza Peradze

Pod opieką św. Grzegorza Peradze

Ukazała się książka „Pod opieką św. Grzegorza Peradze” wydana przez Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego i parafię św. Eliasza w Białymstoku.

Publikacja została wydana przy wsparciu Miasta Białystok.

Odpowiedz