Home > Z kraju > Świąteczne życzenia i podarunki od dyplomatów

Świąteczne życzenia i podarunki od dyplomatów

Ambasada Białorusi każdego roku organizuje w grudniu w Warszawie świąteczne przyjęcie. Zaprasza na nie przedstawicieli mniejszości białoruskiej, osoby zasłużone dla współpracy polsko-białoruskiej na niwie kulturalnej i gospodarczej. Spotkanie jest zwykle okazją do uhonorowania tych, który wnieśli szczególny wkład w rozwój białoruskiej kultury, dialogu między narodami, czy współpracy gospodarczej. W tym roku nie było takiego spotkania z powodu epidemii koronawirusa.

W związku z zaistniałą sytuacją, dyplomaci reprezentujący ambasadę Białorusi w RP – radca i dyrektor Centrum Kulturalnego Białorusi Ilona Jurewicz i pierwszy radca Oleg Gołubiew oraz konsul generalna Ałła Fiedorowa, przybyli 16 grudnia ze świątecznymi pozdrowieniami oraz podarunkami na Białostocczyznę. Spotkali się w Białoruskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Byli gośćmi dwóch przedszkoli w Białymstoku, w których naucza się języka białoruskiego – Aniołki i „Czternastki”. W Bielsku Podlaskim rozmawiali z pracownikami Bielskiego Domu Kultury w jego nowej siedzibie, odwiedzili bielską „Trójkę”, czyli szkołę podstawową, w której jest uczony białoruski i liceum ogólnokształcące, gdzie jednym z przedmiotów jest białoruski. W Hajnówce także odwiedzili „bliźniacze” liceum.

Dyplomaci starają się więc pielęgnować kontakty z Białorusinami w Polsce.

Anna Radziukiewicz

Odpowiedz