Home > Z kraju > „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”

„Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”

I NAGRODA Piotr Krassowski z Białegostoku, Sacrum w krajobrazie Puszczy Knyszyńskiej (Supraśl)

20 grudnia 2020 roku rozstrzygnięto szesnastą edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”, zorganizowanego przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Z różnych części kraju nadesłano 565 zdjęć, autorstwa 162 osób w wieku od 10 do 86 lat. Fotografie ukazywały piękno i wielokulturowość Podlasia, przyrodę Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej, rozlewiska Biebrzy i Narwi, lokalną architekturę sakralną i świecką. Niektóre zdjęcia swoją formą nawiązywały do prac patrona konkursu Wiktora Wołkowa.

Jury, w skład którego wchodzili Bożena Walencik, Tomasz Kłosowski, Jarosław Chyra i Michał Kość, pierwszą nagrodę przyznało Piotrowi Krassowskiemu z Białegostoku, drugą Tomaszowi Sczansnemu z Nędzy, a trzecią Zuzannie Jabłońskiej z Białegostoku. Wyróżnienia otrzymali: Monika Chwojko z Białegostoku, Grzegorz Przyborowski z Ełku, Łukasz Horoszko z Suchowoli, Beata Wilczyńska ze Studzianek, Leszek Nowak z Piaseczna, Lubow Błonowska z Legionowa, Katarzyna Grochowska z Trypuci, Jarosław Jakóbczak z Krynek, Andrzej Goiński z Torunia, Justyna Sacharewicz z Zabłudowa. Wszystkim laureatom gratulujemy!

Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka. Sponsorami nagród byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Miasta Hajnówka, Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

Wystawę pokonkursową fotografii można oglądać w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce do końca 2021 roku. Materiał filmowy z nagrodzonymi zdjęciami dostępny jest tutaj.

II NAGRODA Tomasz Sczansny z Nędzy, O wschodzie (Dolina Biebrzy)
III NAGRODA Zuzanna Jabłońska z Białegostoku, Koneksja (Białystok)
WYRÓŻNIENIE Monika Chwojko z Białegostoku, Najdroższa (Tworki)

WYRÓŻNIENIE Grzegorz Przyborowski z Ełku, Tajemniczy las (Droga carska)
WYRÓŻNIENIE Łukasz Horoszko z Suchowli, Rybak z Siemianówki
WYRÓŻNIENIE Beata Wilczyńska ze Studzianek., Poranek w Supraślu
WYRÓŻNIENIE Leszek Nowak z Piaseczna, Na targu w Sejnach
WYRÓŻNIENIE Lubow Błonowska z Legionowa, Bocianie odloty i przyloty (gmina Goniądz)
WYRÓŻNIENIE Katarzyna Grochowska z Trypuci, Sarna o wschodzie słońca (Łupianka Stara)
WYRÓŻNIENIE Jarosław Jakóbczak z Krynek, Wiosenne przymrozki na Podlasiu (Jurowlany)
WYRÓŻNIENIE Andrzej Goiński z Torunia, GRABARKA 03
WYRÓŻNIENIE Justyna Sacharewicz z Zabłudowia, W ogrodzie u babci (Folwarki Wielkie)

Odpowiedz