Home > Artykuł > Budżetowe potyczki

Sejm na ostatnim w 2020 roku posiedzeniu uchwalił budżet państwa na 2021 rok. Pracom nad ustawą budżetową zawsze towarzyszą szczególne emocje, gdyż posłowie wiedzą, że jeśli zgłoszone przez nich, najczęściej dotyczące inwestycji w ich okręgu, propozycje nie zostaną wpisane do ustawy, to przez następny rok przed swoimi wyborcami będą mogli wykazać się jedynie wygłaszanymi z sejmowej trybuny oświadczeniami, interpelacjami i poselskimi interwencjami, z których najczęściej niewiele wynika. Regułą jest, że zgłoszonego przez rząd projektu budżetu sejmowa większość broni jak niepodległości, a zgłaszane przez posłów poprawki z reguły są odrzucane a jeśli któraś, co zdarza się bardzo rzadko, zdobywa poparcie większości, to takie zdarzenia zaliczane jest do kategorii „sejmowych cudów”.

W przeszłości, gdy scena polityczna nie była tak spolaryzowana a polsko-polska wojna tak zażarta, Sejm kilkukrotnie przegłosowywał moje, dotyczące finansowania remontu budynków supraskiej ławry, poprawki.

Do budżetu na 2020 rok zgłosiłem kilka poprawek, w tym dotyczącą (wnioskowałem o 2 mln zł) dokończenia realizacji polichromii w nowo budowanej świątyni Mądrości Bożej w Warszawie. O poparcie poprawki osobiście prosiłem wicepremierów Piotra Glińskiego, Jarosława Gowina i wicemarszałka Ryszarda Terleckiego – wręczyłem im krótkie opracowanie, w którym przekonywałem, że pomoc polskiego państwa w dokończeniu malowideł, w sytuacji zapowiedzianej przez prezydenta Turcji Erdoğana ponownego przekształcenia Hagii Sophii w Stambule w meczet będzie wyrazem chrześcijańskiej solidarności z konstynopolitańskim patriarchatem.

Posłów Zjednoczonej Prawicy z naszego województwa przekonywałem, by w tym jednym z ponad pięciuset – tyle poprawek zgłoszono – głosowaniu „pomylili” przyciski lub „przez nieuwagę” ich nie nacisnęli. Moje starania nie przyniosły rezultatu. Żaden poseł z sejmowej większości za poprawką nie zagłosował.

Także do budżetu na 2021 rok zgłosiłem kilka poprawek, m.in. dotyczącą dofinansowania kwotą czterech milionów złotych budowy hali sportowej przy Liceum z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim, budowy drogi S-19 z obwodnicami w Zabłudowie, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach. Ponowiłem też prośbę o wsparcie polichromii w warszawskiej Hagii Sophii. Tym razem posłowie rządzącej koalicji, gdyby nawet chcieli, nie mieli możliwości zagłosowania za którąkolwiek poprawką, a wspólnie z posłami Robertem Tyszkiewiczem i Krzysztofem Truskolaskim zgłosiliśmy ich kilkanaście.

Nie zważając na protesty opozycji posłowie Zjednoczonej Prawicy przegłosowali szczególny tryb uchwalania budżetu państwa. Zgłoszone poprawki podzielono na „popierane” przez Komisję Finansów Publicznych, w której rządzący mają większość, i takie (do tej grupy trafiły wszystkie poprawki opozycji), które otrzymały negatywną opinię Komisji. Pozwoliło to uchwalić budżet na 2021 rok w trwających dziesięć minut czterech głosowaniach.

Mimo zradykalizowania politycznego sporu, wręcz wzajemnej wrogości, także w obecnym Sejmie dochodzi niekiedy do porozumienia i zgodnego głosowania. Tak było w przypadku nowelizacji ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, która ze wzglądu na specyfikę (uczelnia prowadzi studia na trzech – prawosławnej, protestanckiej i starokatolickiej – sekcjach) znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Już w poprzednich kadencjach ustawę o ChAT nowelizowano, jednak przyjęte wówczas rozwiązania, umożliwiające wsparcie przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych i mniejszości narodowych nie gwarantowały finansom uczelni stabilności. By problem rozwiązać, rząd zaproponował nowelizację ustawy, a wszyscy posłowie komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, w której odbywało się pierwsze czytania projektu, ją poparli.

O trwałe, ustawowe, pozwalające na normalne funkcjonowanie uczelni zabiegał bardzo obecny jej rektor, arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy. Posłowie zgodnie zagłosowali także, o co prosił arcybiskup Jerzy, za zmianą zapisu dotyczącego zadań ministra do spraw wyznań i m.n. – proponowany zapis, że „może” on udzielać, zmieniono na… „udziela Akademii dotacji podmiotowej…”. Taki zapis zobowiązuje ministra do wpisania w budżecie ministerstwa potrzebnej dotacji. O zgłoszenie tej poprawki – nie będąc członkiem komisji nie mogłem tego uczynić – poprosiłem panią poseł Joannę Fabisiak (PO). W dyskusji poparcie dla projektu zadeklarował mój kolega z poprzednich kadencji Bogdan Wontor (Lewica) i wybrany z naszego okręgu do Parlament Europejskiego Karol Karski (PiS).

Przyjęcie tej poprawki nie byłoby możliwe w sytuacji sprzeciwu ze strony przedstawicieli rządu. Uczestniczący w obradach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzak i dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz MNiE MSWiA sprzeciwu, za co należą się im słowa podziękowania, nie zgłosili.

Zwracając się do członków komisji o poparcie nowelizacji powiedziałem na koniec, że „w społeczności prawosławnej za czyniących dobro wznoszone są modlitwy i stawiane świeczki. Nie przesądzając, że państwo posłowie dużo grzeszycie, ale tak wyrażana wdzięczność może być nam przydatna”.

W trzecim czytaniu 27 listopada 2020 roku z ogólnej liczby 451 posłów biorących udział w głosowaniu aż 443! posłów zagłosowało „za”, nikt nie był przeciw, a ośmiu się wstrzymało. Świeczki w cerkwi postawiłem i karteczki z imionami posłów batiuszce przekazałem.

Eugeniusz Czykwin

Odpowiedz