Home > Artykuł > Chrystus w Ewangelii

Zimowe wieczory są dobrym czasem na lekturę książek, które wzbogacają wiedzę na tematy religijne i pomagają w rozwoju duchowym. Taką książką jest praca Jarosława Charkiewicza, a w zasadzie jej pierwszy z dwóch planowanych tomów, „Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii. Życie, nauczanie, cuda, przypowieści, ikonografia. Ilustrowana historia”.

Zbawiciel, Jezus Chrystus, Bogoczłowiek zajmuje centralne miejsce w życiu wszechświata i człowieka. To On uświęca każdego z nas. On jest światłością prawdziwą, oświecającą każdego człowieka (J 1,9) – napisał w słowie wstępnym metropolita Sawa.

We wprowadzeniu autor pisze m.in.: „W historii ludzkości nie ma nikogo bardziej znanego niż Jezus Chrystus. To na Jego temat powstało najwięcej książek, obrazów, utworów muzycznych, filmów. Żadna osoba w dziejach ludzkości nie koncentrowała na sobie takiej uwagi jak On, żadna też nie stała się powodem tylu zażartych sporów, nie wzbudzała tyleż miłości, co i nienawiści. (…) Każda epoka przynosi nowe próby zrozumienia Jego osoby i nowych śmiałków, którzy w różnych dziedzinach nauki i sztuki próbują znaleźć własną odpowiedź na podstawowe pytanie: kim On jest?”.

Objawienie światu Zbawiciela nastąpiło poprzez Słowo Boże zapisane i przekazywane przez Ewangelię. Prawdy zawarte w tej najświętszej dla chrześcijan Księdze posłużyły za bazę do prezentacji ziemskiej biografii Jezusa Chrystusa, Jego działalności i nauczania. Ewangelia jest dowodem na historyczność Jezusa, pomimo różnic w opisach tych samych wydarzeń.

Pierwszy tom otwiera rozdział poświęcony życiu Chrystusa, drugi skupiony jest na początkach nauczania Jezusa w Judei i Galilei.

Pierwszy tom jest równocześnie zapowiedzią drugiego, który ma ukazać się jeszcze w tym roku, a w którym przedstawione zostaną nauczanie Jezusa po opuszczeniu przez Niego Galilei, w Judei i za Jordanem, wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach ziemskiego życia Jezusa, w tym Wieczerza Mistyczna, sąd i ukrzyżowanie oraz wydarzenia związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Zakończy go Wniebowstąpienie Pańskie.

Książkę wzbogacają liczne ilustracje – fotografie fresków, mozaik, ikon i rysunków. We wprowadzeniu autor zaznacza, że kieruje swoją pracę do bardzo szerokiego kręgu czytelników, starając się, aby miała ona charakter nie naukowy, lecz popularny.

Książkę będzie można nabyć m.in. w Składzie Metropolitalnym w Warszawie (al. Solidarności 52), siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel./ fax 857443646, wydawnictwo@ orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku i poprzez internet za pośrednictwem strony www.sklep. cerkiew.pl.

(jch)

Jarosław Charkiewicz, Jezus Chrystus w Świętej Ewangelii. Życie, nauczanie, cuda, przypowieści, ikonografia. Ilustrowana historia, tom I, Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2020, ss. 496.

Odpowiedz