Home > Artykuł > Fińskie kolory prawosławia

Fińskie kolory prawosławia

16 grudnia odbyła się międzynarodowa wirtualna premiera albumu „Kolory Prawosławia. Finlandia”. Podczas transmisji prowadzonej na żywo przez Internet wystąpili zwierzchnicy Cerkwi prawosławnej w Polsce i w Finlandii.

Metropolita Sawa zwrócił się do zebranych: – Cerkiew w Finlandii jest Cerkwią autonomiczną, na drodze do uzyskania autokefalii. Jurysdykcyjnie należy do patriarchatu konstantynopolitańskiego. Cerkiew w Polsce ma z nią dobre kontakty od kilkudziesięciu lat. Współpraca rozpoczęła się za pośrednictwem organizacji młodzieżowych. W latach osiemdziesiątych w Finlandii działało dobrze zorganizowane bractwo młodzieży prawosławnej i poprzez odpowiednika tego bractwa w Polsce zacieśniały się kontakty międzycerkiewne. Bardzo się cieszę, że udało się wydać album o życiu Cerkwi fińskiej. Przyczyni się to do dobrej współpracy. Czytelnicy będą mogli zapoznać się z aktualnym życiem Cerkwi fińskiej, która jest pełna życia, z czego należy się cieszyć.

Arcybiskup helsiński i całej Finlandii Leo w słowie wstępnym do albumu napisał: „Pierwsza publikacja z serii „Kolory Prawosławia” ujrzała światło dzienne w 2011 roku dzięki wspólnym wysiłkom wydawnictwa Cerkwi prawosławnej w Polsce i Orthphoto. Dziewiąty tom koncentruje się na życiu Cerkwi w Finlandii, aby za pośrednictwem fotografii czytelnicy mogli zagłębić się w ponadczasowe piękno i tradycje Cerkwi. Zdjęcia dokumentują krótkie, przemijające chwile, nabożeństwa, architekturę i ikonografię, codzienne życie naszej Cerkwi i jej święta”.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski powiedział: – Wyrażam słowa uznania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. Dzięki temu przedsięwzięciu mogliśmy poznać oblicza prawosławia w Polsce, Rosji, Serbii, Gruzji, Rumunii, Bułgarii, na Cyprze i w Albanii. Z wielką radością wspieramy takie inicjatywy. Życzę, aby to dzieło znalazło jak najwięcej odbiorców na całym świecie, zainteresowanych odkrywaniem prawosławia, zarówno jego sfery materialnej, jak i duchowej.

O. Teemu Toivonen, wykładowca teologii prawosławnej z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, przedstawił historię i stan aktualny prawosławia w Finlandii, którego początki sięgają X wieku. Burzliwe losy związane były z ekspansją Królestwa Szwecji, podczas której stosowano ucisk kulturowy. Na rozwój prawosławia wpłynął wybuch wielkiej wojny północnej (1700-1721) i wojny fińskiej (1808-1809). Intensywne odrodzenie miało miejsce za czasów istnienia autonomicznego Wielkiego Księstwa Finlandii w ramach Cesarstwa Rosyjskiego. Gwałtowne zmiany nastąpiły po wybuchu rewolucji w 1917 roku. W 1923 roku patriarcha konstantynopolitański wydał tomos, nadający autonomię fińskiej Cerkwi, do której obecnie należy około sześćdziesięciu tysięcy wiernych. Istnieją trzy diecezje – Helsinki, Kuopio i Karelia, a także Oulu. Przyszłość Cerkwi była, jest i będzie związana z rezultatami profesjonalnej pracy z młodzieżą i edukacją teologiczną.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło

fot. z albumu „Kolory prawosławia. Finlandia”

Odpowiedz