Home > Artykuł > Nowy podręcznik do religii

Nowy podręcznik do religii

Nakładem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej ukazał się podręcznik z zeszytem ćwiczeń „Śladami żywej wiary”, skierowany do uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych – liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, przygotowany – zgodnie z nową podstawą programową – przez cenionych pedagogów – o. Andrzeja Busłowskiego i matuszkę Lillę Busłowską z gronem współpracowników.

Podręcznik ma pomóc uczniom w odnalezieniu odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jak mam żyć? Jaki jest sens mojego życia? Zrozumieć, że prawosławie to życie, w nim zawiera się wiara i wszystko, co mówimy, co robimy, skierować uwagę na tych, którzy przekazali bogactwo wiary, skłonić do refleksji nad tradycją, historią Cerkwi, własnym miejscem w świecie, wesprzeć w budowaniu mądrych i przemyślanych argumentów w dyskusjach o wierze, kwestiach moralnych, społecznych, codziennych.

Tematy uporządkowane są w pięciu rozdziałach: historia Cerkwi prawosławnej w Polsce, struktura i organizacja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Pismo Święte, liturgika, modlitwa.

Przejrzysty układ graficzny wspomaga odbiór treści. Umożliwia uczniom swobodne poruszanie, łatwe odnajdywanie poszczególne elementów lekcji oraz konkretnych informacji.

Z podręcznikiem powiązany jest zeszyt ćwiczeń, w którym do każdego tematu przygotowano zadania i ćwiczenia utrwalające i rozszerzające materiał. Ćwiczenia mogą być rozwiązywane podczas lekcji lub w indywidualnej pracy z wykorzystaniem podręcznika.

Współautorami tekstów przygotowanych do opracowania materiałów do podręcznika i zeszytu ćwiczeń są członkowie Klubu Nauczyciela Innowatora Religii Prawosławnej – o. Andrzej Busłowski, o. Roman Dubiński, o. Sławomir Jarocewicz, ks. Jan Kazimiruk, protodiakon Marek Maciuka, Barbara Czykwin, Irena Jarocewicz, Eugenia Kazimiruk, Anna Wawreszuk, Magdalena Zabrocka oraz Barbara Puczyńska.

Lilla Busłowska

Śladami żywej wiary. Podręcznik do nauki religii prawosławnej dla klasy II szkoły ponadpodstawowej, ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska, Warszawska Metropolia Prawosławna, Dubiny 2020, ss. 144, ss. ćwiczeń 112.

Odpowiedz