Home > Artykuł > Pod opieką św. Grzegorza Peradze

Pod opieką św. Grzegorza Peradze

Parafia św. Grzegorza Peradze na białostockim osiedlu Dojlidy Górne powołana została w 2009 roku i od tego czasu pozostaje w organizacji, wciąż jako filia dojlidzkiej parafii św. Eliasza. Rosną mury, rośnie wspólnota. Jej historię opowiedzieliśmy w grudniowym numerze PP.

W grudniu też, tuż przed świętem patrona, gruzińskiego naukowca-filologa, badacza starożytnych chrześcijańskich tekstów, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, zamordowanego w Auschwitz, ukazała się książka, prezentująca proces budowania parafii tak w wymiarze materialnym, jak i duchowym.

Składają się na nią teksty Natalii Klimuk-Szymczuk o – przedstawionym chronologicznie – rozwoju nowej parafii i o. Piotra Fiedoruka o św. Grzegorzu Peradze, niebiańskim opiekunie wspólnoty. Taki też tytuł nosi praca, „Pod Opieką Świętego Grzegorza Peradze”. Na okładce umieszczono cytat z Ewangelii Świętego Jana: Nikt nie ma większej miłości niż ten, kto życie swoje odda za przyjaciół swoich (J 15,13), oddający istotę męczeńskiej ofiary świętego. Uzupełnia je służba do męczennika w języku cerkiewnosłowiańskim z transliteracją łacinką i polskojęzyczny tekst służby.

Książka jednak to przede wszystkim album (blisko dwieście zdjęć, pochodzących głównie z archiwum parafialnego, ale też autorstwa Piotra Łozowika, o. Jana Kiryluka, Tomasza Bortniczuka i Jarosława Charkiewicza), ukazujący etap po etapie wznoszenie świątyni i domu parafialnego oraz najważniejsze wydarzenia w życiu parafialnym – świąteczne Liturgie, modlitwy w surowym jeszcze wnętrzu, wizyty gości, parafialne festyny, występy chórów, konkursy, warsztaty, pielgrzymki i wiele innych. Wspólnota, której proboszczem od początku jest o. Anatol Fiedoruk, proboszcz także parafii-matki, działa prężnie i ma się czym chwalić.

Właśnie – chwalić. Pojawiły się opinie, że parafia działa dopiero jedenaście lat, świątynia jeszcze nie gotowa, wierni na Liturgiach spotykają się w cerkwi św. Eliasza i na taką publikację jest za wcześnie. Książka, staranie przygotowana i wydrukowana, nie podsumowuje jednak pracy, nie oznacza jej kresu. Ma pomóc w integrowaniu wspólnoty, przede wszystkim jednak stać się cegiełką na kontynuowanie budowy. Bo choć mury stoją, a kopuły wieńczą krzyże, budowniczych czeka jeszcze ogrom trudnych i kosztownych zadań, nie tylko związanych z wykończeniem. Każdy kupujący książkę dokłada się zatem do wzniesienia nowej cerkwi na południowo-wschodnim skraju Białegostoku.

Kupić ją można w parafii św. Eliasza i wielu innych parafiach miasta.

Dorota Wysocka

Pod opieką św. Grzegorza Peradze, wydawca Parafia św. Eliasza w Białymstoku i Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, partner projektu Miasto Białystok, współfinansowanie Podlaski Urząd Marszałkowski, druk Orthdruk, Białystok 2020, ss. 144.

Odpowiedz