Home > Artykuł > Metropolita Antoni o Bogu i bliźnim

Metropolita Antoni o Bogu i bliźnim

Uczestniczący w nabożeństwach, sakramentach i innych posługach religijnych mają okazję do słuchania kazań, homilii czy rozważań o charakterze teologicznym. Łatwość przekazywania wiedzy, przystępność użytych sformułowań, klarowność wypowiedzi świadczą o mówcy i jego talencie do żywego obcowania ze słuchaczami.

Wszystkie cechy wytrawnego kaznodziei posiadał zmarły kilkanaście lat temu metropolita Antoni (Bloom), którego nazwać można jednym z najwybitniejszych prawosławnych kaznodziei współczesności. Chociaż z domu nie wyniósł wychowania religijnego, droga życia pewnego razu doprowadziła go na wykład wybitnego rosyjskiego teologa o. Sergiusza Bułgakowa. Od tego czasu pochłonęła go lektura Ewangelii, którą w swoich wspomnieniach określał jako początek pogłębionego życia duchowego. Mając niespełna trzydzieści lat został mnichem, a w wieku 43 lat biskupem. Służył w Zachodnioeuropejskim Egzarchacie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej aż do śmierci w 2003 roku, w międzyczasie otrzymując doktoraty honoris causa Moskiewskiej Akademii Duchownej, Kijowskiej Akademii Teologicznej czy Uniwersytetu w Cambridge.

Metropolita pozostawił po sobie nie tylko ogromny dorobek pisarski, ale i wiele kazań czy rozważań, które były zapisywane na elektronicznych nośnikach, a następnie wydawane drukiem. Po polsku ukazały się „Szkoła modlitwy”, „Odwaga modlitwy”, „Rozmowy o śmierci i umieraniu” i „Obraz Boży w człowieku”.

Kontynuując przybliżanie polskiemu czytelnikowi twórczości metropolity Antoniego, Warszawska Metropolia Prawosławna wydała u schyłku 2020 roku książkę „Rozważania o Bogu i bliźnim”. To zbiór tekstów zebrany i opracowany przez Annę i Joachima Jelisiejewów, a podzielonych na dwie części. Pierwsza to 101 komentarzy do różnych fragmentów Ewangelii, czytanych w cerkwiach podczas Liturgii. Druga zawiera jedenaście dłuższych rozważań. Teksty zostały przełożone przez Ałłę Matreńczyk, Joachima Jelisiejewa, Annę Jelisiejew i Jarosława Charkiewicza.

Komentarze ewangeliczne urzekają lekkością, komunikatywnością i prostotą. Dotycząc wydarzeń minionych i odległych znajdują odniesienie do czasów współczesnych, co sprawia, że czytelnik może odnaleźć w nich drogowskazy dla życia. Rozważania z kolei są dłuższe od komentarzy, dzięki czemu głębiej sięgają do meritum poruszanych tematów, co nie stoi w sprzeczności z przystępnością języka, jakim zostały wygłoszone czy napisane.

Nie ma cienia wątpliwości, że książka znajdzie wiernych czytelników wśród duchownych, służąc im za inspirację i ułatwienie w przygotowywaniu własnych kazań i wystąpień. Z pewnością sięgną po nią również osoby interesujące się duchowością i życiem religijnym. I jedni, i drudzy będą po lekturze książki bogatsi duchowo, pewniej i odważniej, choć z pokorą i bojaźnią Bożą będą stąpać po drodze prowadzącej ich ku zbawieniu.

Książkę można nabyć m.in. w Składzie Metropolitalnym w Warszawie (al. Solidarności 52), siedzibie wydawnictwa (Białystok, ul. św. Mikołaja 5, tel./fax 857443646, wydawnictwo@ orthodox.pl), Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Białymstoku i poprzez internet za pośrednictwem strony www.sklep. cerkiew.pl.

Wszystkie środki ze sprzedaży książki zostaną przeznaczone na ukończenie cerkwi Świętej Sofii – Mądrości Bożej w Warszawie.

Jarosław Charkiewicz

Odpowiedz