Home > Ze świata > W Kijowie odbył się zjazd przedstawicieli przejętych świątyń UPC

W Kijowie odbył się zjazd przedstawicieli przejętych świątyń UPC

22 lutego w Kijowsko-Pieczerskiej Ławrze odbył się zjazd przedstawicieli przejętych świątyń Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi (UPC). W konferencji uczestniczyło 338 kapłanów i wiernych z czternastu obwodów Ukrainy, którzy ucierpieli z powodu ataków zwolenników Prawosławnej Cerkwi Ukrainy (PCU), struktury utworzonej w grudniu 2018 roku.

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację dotyczącą wielu naruszeń praw do wolności religijnej. Przedstawiono historie z życia parafii związane z aktami przemocy, napaści i agresji. Uczestnicy zjazdu wystosowali apel do prezydenta, premiera i parlamentarzystów Ukrainy, w którym zawarto prośbę o ochronę życia, zdrowia i bezpieczeństwa duchowieństwa i wiernych UPC, a także o uchwalenie odpowiednich regulacji prawnych.

Andrzej Charyło

fot. www.news.church.ua

Odpowiedz