Home > Z kraju > Przegląd Prawosławny na marzec

Przegląd Prawosławny na marzec

Marcowe wydanie otwiera tekst o. Michała Czykwina o wyborze serbskiego patriarchy. Został nim metropolita Zagrzebia i Lublany Porfiriusz. Wyboru spośród trzech najodpowiedniejszych kandydatów dokonano przez losowanie. Nowy patriarcha ma 60 lat. Ma staranne wykształcenie. Jest profesorem teologii. Płynnie włada kilkoma językami. Odrodził monaster Kovilj, gdzie był ihumenem. W całej Serbii zorganizował ośrodki pomocy ludziom uzależnionym od narkotyków i chorym na depresję. Aktywnie głosi Słowo Boże w mediach. Od 2014 roku jest jako metropolita na katedrze w Zagrzebiu i Lublanie. Buduje mosty między narodami i Kościołami na trudnym terenie. Znajduje wspólny język z Chorwatami i zyskuje ich szacunek. Jest laureatem znaczących nagród. Za największe swoje zmartwienie uważa cierpiące Kosowo i Metochię.

O. Konstanty Bondaruk wprowadza nas w Wielki Post jako okres sprawdzianu szczerości naszej wiary oraz w Niedzielę Triumfu Prawosławia, ale analizując trudne dla Cerkwi czasy współczesne.

Nasze miejsce” to zapis dyskusji, prowadzonej on-line przez Annę Radziukiewicz na temat tradycji, wartości i integracji lub jej braku, w naszej Cerkwi, wśród wiernych należących do różnych mniejszości narodowych. Refleksjami pełnymi troski i oglądu sprawy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym dzielą się o. prof. Marek Ławreszuk, prof. Aleksander Naumow, Damian Trochanowski, Doroteusz Fionik, Anna Czerewacka, Andrzej Charyło i Eugeniusz Czykwin.

Wejdziemy przez Apokalipsę”, czyli przez przedsionek cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu, w którym powstają właśnie, przybliżane w PP, freski na temat Apokalipsy św. Jana. To bardzo rzadki typ malowidła, pasujący – tak uważa biskup supraski Andrzej – do naszych czasów.

Autobiografia świętego” to o książce „Św. Łukasz (Walenty Wojno-Jasieniecki). Autobiografia”, wydanej przez hajnowskiego Bratczyka. Książka jest niezwykła, tak samo jak i postać świętego biskupa i chirurga.

Ukraść ławrę św. Dawida Garedże” – tytuł zaskakujący, sprawa dramatyczna, opisana przez Pawła Krysę, czyli o tym jak potoczą się losy sławnej ławry, usytuowanej na samej granicy gruzińsko-azerskiej. Po ubiegłorocznym konflikcie, kiedy Azerowie, przy pomocy Turcji, odebrali Ormianom większość Karabachu, wszystkie scenariusze są możliwe. Azerowie roszczą pretensje do ławry, składającej się niegdyś z 20 monasterów, a będącej dla Gruzinów religijną i narodową świętością.

O tym samym regionie pisze i Andrzej Charyło w tekście „Zagrożone dziedzictwo Arcachu”, czyli Górskiego Karabachu. Tam istnieje około 4 tysięcy historycznych obiektów kultury ormiańskiej, w tym 370 świątyń, wznoszonych od IV wieku do naszych czasów, już poddawanych aktom wandalizmu.

Ten sam autor pisze i o prześladowaniach chrześcijan w świecie, czyli około 309 milionów chrześcijan w 50 krajach, kiedy w ubiegłym roku zginęło ich za wiarę niemal 5 tysięcy osób, czyli tylu, ilu mieszkańców liczy Supraśl, o 60 proc. więcej niż w roku 2019.

O prześladowaniach pisze także laureat Nagrody Ostrogskiego o. Michel Quenot, wybitny znawca ikony, obserwując ze swojego okna w domu w Szwajcarii alpejski szczyt, na którym pewien turystyczny przewodnik ściął krzyż. „Dzisiaj coraz częściej można zaobserwować prześladowania bez śladów najmniejszego zadrapania” – czytamy.

W bloku, dotyczącym dzieci i młodzieży, znajdziemy wywiad z dyrektorem szkoły św. św. Cyryla i Metodego Marcinem Abijskim i wywiad z koordynatorem do spraw pracy z młodzieżą (nowa funkcja) Aleksandrem Wasylukiem oraz tekst o zagrożeniach wychowawczych, związanych ze wsysaniem dzieci i młodzieży w przestrzeń cyfrową, na podstawie doświadczeń niemieckich.

Iwan Czarota, profesor slawista z Mińska, tłumacz dzieli się swoim doświadczeniem drogi, która prowadziła go do Boga, poczynając od wsi w rejonie kobryńskim koło Brześcia do uniwersytetu w Mińsku i pracy w cerkiewnym bractwie i komisji biblijnej. To niezwykle ciekawe doświadczenie człowieka, którego nie złamała ideologia komunizmu.

Wspomnienia z okazji 15-lecia uchwalenia ustawy o stosunku państwa do mniejszości narodowych i etnicznych pisze jej współtwórca Eugeniusz Czykwin.

W „Sami o sobie” niezwykle interesujący tekst Ałły Matreńczyk o słynnym XIX-wiecznym rosyjskim podróżniku, odkrywcy i etnografie Nikołaju Mikłucho-Makłaju, penetrującym Oceanię.

Anna Radziukiewicz

Odpowiedz