Home > Z kraju > Konkurs fotograficzny: Hagia Sophia. Świątynie Mądrości Bożej w historii i świecie

Konkurs fotograficzny: Hagia Sophia. Świątynie Mądrości Bożej w historii i świecie

Międzyparlamentarne Zgromadzenie Prawosławia (M.Z.P.) organizuje swój trzeci konkurs fotograficzny i zaprasza do udziału wszystkich chętnych. Nowy konkurs fotograficzny organizowany jest, w kontekście zachowania i promocji kultury prawosławia, na wniosek Komisji Kultury Międzynarodowego Sekretariatu M.Z.P. oraz we współpracy z serwisem OrthPhoto.net.

Celem konkursu jest wyeksponowanie idei „Mądrości Bożej” we współczesnym świecie i uhonorowanie budowanych od wieków na jej cześć świątyń.

Świątynia Mądrości Bożej w mieście miast, Konstantynopolu, „Wielki Kościół”, „Wielki Monaster”, jest wyjątkowym zabytkiem o uniwersalnym charakterze, który „należy do ludzkości i światowego dziedzictwa kulturowego”.

Hagia Sophia w Konstantynopolu była w całym prawosławnym świecie wzorcem do budowy setek świątyń poświęconych Mądrości Bożej.

Ta dynamika jaką Mądrość Boża, Jezus Chrystus, posiada w prawosławnym świecie, ma zostać przedstawiona w proponowanym konkursie fotograficznym.

Następujące nagrody są przewidziane dla zwycięzców konkursu:
Grand Prize: 500 EURO
1 miejsce 300 EURO
2 miejsce 200 EURO
3 miejsce 100 EURO

Wyróżnienia: albumy (o liczbie wyróżnień zdecydują Jurorzy)

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://hagiasophia.orthphoto.net
lub na Facebooku: https://www.facebook.com/HagiaSophiaTheTemplesOfWisdomOfGod

Aleksander Wasyluk

Odpowiedz