Home > Ze świata > Odnaleziono cenny rękopis

Odnaleziono cenny rękopis

W archiwum Biblioteki Naukowej Uniwersytetu Lwowskiego odnaleziono odręczną kopię Kijowsko-Pieczerskiego Pateryku, sporządzoną w 1619 roku przez hieromnicha Maniawskiego skitu Ignatija, poinformował Uniwersytet Podkarpacki w Iwano-Frankowsku. Po przeprowadzeniu badań sensacyjne znalezisko zaprezentuje jego współodkrywca, dziekan wydziału historii, politologii i stosunków międzynarodowych uczelni, prof. Nikołaj Kugutiak. Historycy odkryli rękopis podczas poszukiwań wcześniejszego manuskryptu Kijowsko-Pieczerskiego Pateryku z XII wieku, który ich zdaniem został sporządzony w tym samym Maniawskim skicie (nieopodal wsi Maniawa, obwód Iwano-Frankowski). Poszukiwania trwają już szesnaście lat. Naukowcy, którzy dopiero zaczęli studiować dokument, już podkreślają że „świadczy on o jednym obszarze kulturowym od Kijowa po Karpaty”. Kijowsko-Pieczerski Pateryk, zabytek staroruskiej literatury, jest zbiorem opowieści o założeniu kijowsko-pieczerskiego monasteru i życiu jego pierwszych mnichów. Jego podstawę stanowią teksty, spisane przez biskupa włodzimierskiego i suzdalskiego Szymona oraz mnicha monasteru Polikarpa z pierwszej połowy trzynastego wieku, uzupełniane w ciągu wieków o kolejne narracje.

Ałła Matreńczyk

fot. www.spzh.news

Odpowiedz