Home > Z kraju > Paschalny Przegląd Prawosławny

Paschalny Przegląd Prawosławny

Niemal ustało pielgrzymowanie, zwłaszcza za granicę, ale na łamach „Przeglądu Prawosławnego” Andrzej Charyło zaprasza do odwiedzenia Świętej Ziemi, gdzie śladami Chrystusa stąpał on w Wielkim Tygodniu przez kilka kolejnych lat, odwiedzając w pierwszym rzędzie bazylikę Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie, ale też Betlejem, Jerycho, Hebron, Nazaret, Kanę Galilejską, Górę Tabor, Kafarnaum, miejsca tak dobrze znane z Nowego Testamentu. Przybliża miejsca, ale też teksty liturgiczne, opisujące najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia rodzaju ludzkiego.

O. Aleksander Schmemann, wybitny teolog, pisze o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Podkreśla, że nastąpiło ono duszą i ciałem. Że Bóg stworzył człowieka składającego się z duszy i ciała, jest on więc równocześnie duchowym i materialnym. To właśnie połączenie duszy i ciała jest nazywane w Ewangelii i innych księgach Biblii człowiekiem. Ostrzega więc przed uleganiem przedchrześcijańskiemu nakazowi rozdzielenia duszy i ciała, ale także „religijności” niechrześcijańskiej.

O. Konstanty Bondaruk swe rozważania skupia na postaci Nikodema, dostojnika żydowskiego i faryzeusza, faryzeusza mądrego, dociekliwego, pobożnego i przyzwoitego, który przychodzi w nocy, by spotkać Nauczyciela. I jakie nauki wynikają dla nas z tego spotkania? O tym w tekście. Ten sam autor pisze o cudzie w Kanie Galilejskiej.

O współczesnym cudzie sztuki, czyli mozaikach zajmujących powierzchnię dwóch boisk piłkarskich (16 tys. metrów kwadratowych), w cerkwi wznoszonej od 1935 roku, o powierzchni 7 570 metrów kwadratowych i wysokości 65 metrów, pisze Ałła Matreńczyk. Jaka to cerkiew? Św. Sawy w Belgradzie. A mozaiki są darem ruskiej cerkwi dla serbskiej. Ogromnym! Bo trudziła się nad nimi armia blisko 600 specjalistów, po tym jak w 2012 roku Ruscy zdecydowali się pomóc Serbom. Odprawiono do Serbii 30 wagonów dzieł sztuki, czyli mozaik.

Ta sama autorka pisze wzruszająco o Sergiuszu Borowiku, który odszedł do Pana w nocy z soboty na Niedzielę Triumfu Prawosławia, o przyjacielu i współpracowniku redakcji PP i przyjacielu Cerkwi. Jego, doktora matematyki na emeryturze, zasługi przy archiwizacji dokumentów różnych parafii, są bardzo duże. Także przy pisaniu tekstów historycznych o parafiach (70 artykułów).

Wiele optymizmu i radości wnosi tekst Natalii Klimuk o tworzeniu się prawosławnej wspólnoty parafialnej w Mińsku Mazowieckim, gdzie proboszczem jest młody duchowny o. dr Gabriel Białomyzy.

„Z ziarenka” to fascynująca opowieść Jeleny (Lali) Pawinskiej z Helsinek, córki batiuszki Borysa z Kronsztadu, między innymi tłumaczki patriarchów Pimena, Aleksego II i Kiryła, a która pracując w fińskiej dyplomacji poznała inne wybitne osobowości świata prawosławnego takie jak metropolitów Antoniego (Blooma), Filareta (Wachromijewa), Wasilija (Doroszkiewicza), także kapłanów Aleksandra Schmemanna i Ioanna Meyendorfa. Kładła podwaliny pod rozwój Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

W jaki sposób dziś święty męczennik „odezwał się” po prawie sześciu stuleciach zapomnienia o nim, o tym w tekście Andrzeja Charyło „Nowo objawiony męczennik i cudotwórca”, czyli św. Efrem z Nea Makri.

Myśli zmarłego w ubiegłym roku Andrzeja Walickiego, wybitnego rosjoznawcy, historyka idei, pochowanego na prawosławnym cmentarzu na Woli w Warszawie, przywołuje Anna Radziukiewicz.

Ta sama autorka pisze o tendencji, zwłaszcza wśród młodych, ucieczki od cierpienia, pogrążania się hedonizmie, braku odpowiedzialności i egoizmie. Omawia też solidną, bardzo ciekawą książkę arcybiskupa Jerzego (Pańkowskiego) „Misterium metanoi i spowiedzi”. To doskonały poradnik dla spowiadających się i spowiedników, dotychczas w Polsce niespotykany w tak głębokiej analizie.

Polecamy także tekst Doroteusza Fionika „Na widowskim cmentarzu po rusku”. „Kryzys jedności” to tekst o Ukrainie w aspekcie polityki Wołodymyra Zełenskiego.

„Chrońmy puszczę, i ludzi” to pełne troski i niepokoju rozważania posła Eugeniusza Czykwina na temat przyczyn wyludniania się powiatu hajnowskiego.

Paschalnej radości, zdrowia i Bożej miłości oraz przyjemnej i pożytecznej lektury życzy redakcja Przeglądu Prawosławnego.

Odpowiedz