Home > Z kraju > 76. rocznica zakończenia II wojny światowej

76. rocznica zakończenia II wojny światowej

76. rocznica zakończenia w Europie II wojny światowej, największej i najkrwawszej wojny w dziejach ludzkości, i bezwarunkowej kapitulacji narodowo-socjalistycznej III Rzeszy Niemieckiej została uczczona 8 maja na placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie miała miejsce uroczysta zmiana warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Przedstawiciele władz państwowych złożyli wieńce i podpisy w księdze pamiątkowej.

W imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek w uroczystości wzięła udział Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu. Adam Niemczewski, szef Kancelarii Senatu, złożył wieniec w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.

Uroczystości upamiętniające pomordowanych podczas II wojny światowej odbyły się w wielu miastach Polski.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, sekretarz województwa Tomasz Szeweluk, przewodniczący sejmiku województwa Bogusław Dębski oraz przedstawiciele urzędu miejskiego w Białymstoku, a także wojska złożyli kwiaty przed pomnikiem Żołnierzy Polskich na Cmentarzu Wojskowym przy ul. 11 Listopada w Białymstoku.Przy pomnikach Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie zapłonęły znicze upamiętniające ofiary II wojny światowej i ich niezłomną walkę z nazistowskimi Niemcami.

9 maja przedstawiciele Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Polsce, a także Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego złożyli kwiaty na grobach walczących podczas II wojny światowej z nazistowskimi okupantami w Białymstoku, Sokółce i Jacznie.

Tego samego dnia na cmentarzu oficerów radzieckich we Wrocławiu odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II wojny światowej. O. Igor Habura oraz o. Gienadij Sahajdak sprawowali litiję w intencji poległych żołnierzy oraz wszystkich ofiar II wojny światowej. Przybyłe na uroczystość delegacje i goście złożyli wieńce pod centralnym postumentem nekropolii.

16 maja na cmentarzu wojennym w Milejczycach została odsłużona panichida, po której poświęcono groby spoczywających tam żołnierzy.

9 maja wszystkich poległych podczas II wojny światowej upamiętniono w Białowieży w Skansenie Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia. W kapliczce św. Aleksandra Newskiego proboszcz parafii w Białowieży o. Sergiusz Korch wraz z wikariuszem o. Piotrem Trochimczukiem wznieśli modlitwę za dusze ofiar wojny. Odczytano akafist do św. Aleksandra Newskiego, którego 800. rocznica urodzin przypada w tym roku. W Białowieży zgromadzili się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Kulturalnego „Ruś”. Podczas spotkania śpiewano pieśni wojenne i wspominano historyczne wydarzenia. Uroczystości zakończyły się wspólnym poczęstunkiem i przyjacielskimi rozmowami.

Na podstawie www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl, www.gov.pl, www.wrotapodlasia.pl, www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl,

opracował Andrzej Charyło

fot. Łukasz Błasikiewicz, gov.pl, Piotr Babulewicz, Michał Kość, mjr zs Józef Sowa

Odpowiedz