Home > Ze świata > Na świecie są ponad dwa miliardy chrześcijan i cztery miliony chrześcijańskich świątyń

Na świecie są ponad dwa miliardy chrześcijan i cztery miliony chrześcijańskich świątyń

Na naszej planecie żyje ponad dwa miliardy ludzi, którzy uznają Jezusa Chrystusa za Boga i Zbawiciela. Na świecie jest około czterech milionów chrześcijańskich świątyń, należących do przedstawicieli różnych wyznań – stwierdził metropolita wołokołamski Hilarion (Ałfiejew), przewodniczący wydziału zewnętrznych kontaktów cerkiewnych patriarchatu moskiewskiego. Hierarcha przypomniał, że po krzyżowej śmierci Chrystusa pozostała jedynie niewielka grupa Jego uczniów, czyli dwunastu apostołów, z których jeden okazał się zdrajcą oraz siedemdziesięciu apostołów wspomnianych w Ewangelii według św. Łukasza, a także nieznaczne grono wyznawczyń. Dzieje Apostolskie wspominają, że po Zmartwychwstaniu Chrystusa zebrało się razem około stu dwudziestu osób w jednym pomieszczeniu (Dz 1,15). Czy znana jest w historii sytuacja, aby po śmierci jakiegoś człowieka, który miał stu dwudziestu uczniów, po dwudziestu wiekach pojawiło się dwa miliardy Jego wyznawców? – postawił pytanie metropolita. Hierarcha podkreślił, że pomimo licznych prób wykorzenienia chrześcijaństwa, które rozpoczęły się wraz z ukrzyżowaniem Chrystusa i trwają do dziś w postaci różnych form prześladowań pozostaje ono przez wiele stuleci wciąż najliczniejszą religią na świecie, która nadal się rozwija i rozszerza.

Andrzej Charyło

fot. autor

Odpowiedz