Home > Artykuł > Czerwiec 2021 > Nie odrzucaj Bożego daru

Koniec minionego roku upłynął w Polsce pod znakiem ulicznych protestów przeciwko zaostrzeniu tak zwanej ustawy antyaborcyjnej – nawet jeśli dziecko obciążone jest wadą letalną, niedającą szans na przeżycie, matka musi je urodzić. Stało się to pretekstem do uaktywnienia ruchu nazywającego siebie „za życiem – pro life”, zalania miast plakatami i ulotkami, na których ukazywane są pokrwawione płody, a dokonujące aborcji kobiety nazywane morderczyniami zasługującymi na najcięższe kary, tak w życiu doczesnym, jak i wiecznym, do wzbudzenia tematu w dyskusjach telewizyjnych i publicystyce – na różnych poziomach.

Głos zabrał także duchowny prawosławny – o. Piotr Fiedoruk z parafii św. Pantelejmona w Zaściankach. Uczynił to jako kapłan, nie bezwzględny sędzia. Kapłan, który wysłuchuje, a nie osądza według sztywnych kryteriów. Powstała nieduża książka „Nie odrzucaj Bożego daru”.

Stanowisko o. Piotra, tak jak całej Cerkwi, jest jasne. Życie człowieka to świętość, dar od Boga, rozpoczyna się w chwili poczęcia, każde zaś sztuczne przerwanie ciąży jest złem, sprzecznym z prawem moralnym. 

Do rozbudzającego emocje zagadnienia starał się jednak podejść z różnych stron, sięgając do wskazówek religijnych, także religii innych niż chrześcijańska, rozważań etyków, badań historycznych, ustaleń współczesnej medycyny. Porusza zatem kwestię miejsca i roli dziecka w rodzinie, wczesnego rozwoju dziecka, jeszcze przed narodzeniem, związków, nie tylko biologicznych, łączących go z matką, oczywiście aborcji jako takiej, w aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym. Jest zwolennikiem, głoszonego przez niektórych lekarzy, poglądu o istnieniu tak zwanego syndromu poaborcyjnego, nieusuwalnego śladu, jaki w psychice kobiety pozostawia aborcja, śladu, który potrafi się odezwać po kilkudziesięciu latach, zawsze działając niszcząco.

Najciekawszą częścią książki są jednak, zaczerpnięte z życia i literatury, opowieści kobiet, które poddały się lub przeciwnie, wbrew lekarskim zaleceniom, nie poddały się aborcji. 

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Dorota Wysocka

Ks. Piotr Fiedoruk, Nie odrzucaj Bożego daru, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021, ss. 64.

Odpowiedz