Home > Ogłoszenia > Konkurs fotograficzny „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”

Konkurs fotograficzny „Podlasie w obiektywie im. Wiktora Wołkowa”

Tematem konkursu jest Podlasie, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszyscy, zarówno z województwa podlaskiego, jak i z innych regionów Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

Fotografie ocenia jury powołane spośród fotografików, lub artystów Województwa Podlaskiego. W poprzednich edycjach w jury zasiadali m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena Walencik, Tomasz Kłosowski, śp. Marek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ, Jarosław Chyra, Michał Kość i inni.

Prace na konkurs należy zgłaszać do 15 października 2021. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa planowana jest na grudzień 2021 roku. Wystawa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez około rok, ponieważ stanowi doskonałe dopełnienie wystaw etnograficznych. Później zaś „wędruje” po Podlasiu, m.in. prezentowana jest w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Narewce, Kleszczelach, Białowieży.

Celem konkursu jest:

 a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Podlasie, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycję i kulturę;

 b) wszechstronna prezentacja Podlasia w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie;

 c) pobudzenie do aktywności twórczej młodzieży, jak i starszych;

 d) promocja Podlasia.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Prace konkursowe należy wysłać w wersji elektronicznej na adres kontakt@muzeumbialoruskie.pl. Należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać i wysłać w formie skanu wraz ze zdjęciami. Formularz dostępny będzie wraz z regulaminem w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl, www.hajnowka.pl. Organizator dopuszcza zgłoszenie w formie odbitek fotograficznych (format A3 lub zbliżony, wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej (jpg, tif) na CD/DVD lub).

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Burmistrza Miasta Hajnówka.

Organizator:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

ul. 3 Maja 42 , 17-200 Hajnówka          

tel.: (85) 682 28 89

email: kontakt@muzeumbialoruskie.pl  

www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Miasta Hajnówka.

Odpowiedz