Home > Z kraju > Prezydent Polski z wizytą na Podlasiu

Prezydent Polski z wizytą na Podlasiu

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył 7 czerwca wizytę na Podlasiu. W monasterze św. św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce został przywitany przez zwierzchnika Cerkwi prawosławnej w Polsce metropolitę Sawę, gdzie rozmawiał na temat problemów, z którymi na co dzień borykają się osoby wyznania prawosławnego.

W Zaleszanach przy asyście wojskowej złożył wieniec pod krzyżem upamiętniającym niewinnych, cywilnych mieszkańców, zamordowanych 29 stycznia 1946 roku przez Pogotowie Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowodzone przez Romualda Rajsa „Burego”. Spotkał się z osobami, którym udało się przeżyć pacyfikację wsi.

– To miejsce naznaczone kiedyś cierpieniem i śmiercią Białorusinów, mieszkających w Rzeczypospolitej, miejsce, gdzie zginęli ludzie, niewinne kobiety i dzieci. Złożyłem wieniec jako prezydent Rzeczypospolitej pod krzyżem, który upamiętnia ofiary sprzed dziesięcioleci. To ważne jako element oddania szacunku i pamięci. To ważne, abyśmy umieli wspólnie, Polacy i Białorusini – jako wspólnota obywateli Rzeczypospolitej różnych narodowości – oddać hołd tym istotnym aspektom w sensie duchowym – powiedział prezydent.

W Bielsku Podlaskim prezydent odwiedził II Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza, gdzie spotkał się z uczniami, gronem pedagogicznym, a także z przedstawicielami mniejszości białoruskiej.

– Podlaskie to szczególny region Rzeczpospolitej, w którym mieszały się kultury, żyli ludzie różnych wyznań. Jest to miejsce szczególne, które w jakimś aspekcie przypomina dawną Rzeczpospolitą wielu narodów. Chciałbym, aby wszyscy umieli docenić i szanować ten wielonarodowy aspekt – aspekt wspólnego sąsiedztwa. Cieszę się, że razem ze wspólnotą tego regionu mogłem pochylić głowę w miejscach, które są dla niej ważne. Temu służy moja wizyta – podkreślił prezydent.

Na podstawie www.prezydent.pl

opracował Andrzej Charyło

fot. Marek Borawski/KPRP

Odpowiedz