Home > Ogłoszenia > Święto w monasterze w Turkowicach (14-15 lipca)

Święto w monasterze w Turkowicach (14-15 lipca)

Siostry monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach zapraszają serdecznie wiernych na święto Turkowickiej Ikony Bogurodzicy w dniach 14-15 lipca.

Dzięki Bogu, trwa rozbudowa monasteru, a prace budowlane zmierzają ku końcowi. Siostry mają nadzieję, że do zimy zdążą z ostateczną przeprowadzką. Nowa cerkiew z zewnątrz jest już ukończona, lecz w środku brakuje ikonostasu, prestoła, żertwiennika i pozostałych utensylii liturgicznych.

Siostry zwracają się z prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe ostatniego etapu budowy.

Wspomóżmy dzieło rozbudowy monasteru w Turkowicach, który jest unikalną, duchową krynicą, z której można się napić ewangelicznej „żywej wody”.

MONASTER OPIEKI MATKI BOŻEJ
22-546 TURKOWICE 133, WOJ. LUBELSKIE
tel. +48502659828
PKO S.A. 90124028291111001022401819

Odpowiedz