Home > Ze świata > Liturgia na ruinach świątyni z VI wieku w izraelskim Aszdod

Liturgia na ruinach świątyni z VI wieku w izraelskim Aszdod

Na ruinach bizantyńskiej świątyni z VI wieku odprawiono Liturgię pod przewodnictwem arcybiskupa Gerasy Teofana z patriarchatu jerozolimskiego. Archeologiczne wykopalisko znajduje się około pięć kilometrów od współczesnego miasta Aszdod, leżącego na wybrzeżu Morza Śródziemnego w odległości 25 kilometrów na południe od Tel Awiwu. O starożytnej osadzie wspominają Księga Jozuego, 1 Księga Samuela i Dzieje Apostolskie.

Fundamenty starożytnej świątyni odkryto w 1921 roku podczas prac budowlanych, które niezwłocznie zostały wstrzymane przez izraelskie władze. Działka przeszła na własność państwa i przez dziesięciolecia pozostawała niezagospodarowana. W 2009 roku wyznaczono archeologa z Uniwersytetu w Tel Awiwie do nadzorowania prac wykopaliskowych, które wkrótce po rozpoczęciu przełożono i kontynuowano dopiero w tym roku.

Podczas badań archeologicznych odkryto zespół budynków z centralną świątynią i kaplicami o wyjątkowej wartości duchowej i historycznej.

Andrzej Charyło

fot. www.jerusalem-patriarchate.info