Home > Ze świata > Zmarł o. Leonid Kiszkowski

Zmarł o. Leonid Kiszkowski

W wieku 79 lat zmarł w Stanach Zjednoczonych o. Leonid Kiszkowski, dyrektor do spraw kontaktów zewnętrznych  i stosunków kościelnych Prawosławnej Cerkwi w Ameryce.

Panichidę odprawił zwierzchnik tej Cerkwi, arcybiskup Waszyngtonu, metropolita całej Ameryki i Kanady Tichon.

 – Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Prot. Leonida Kiszkowskiego, którego znałem osobiście i z którym współpracowałem na różnych cerkiewnych formach w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat  – napisał w kondolencjach patriarcha Ruskiej Cerkwi Kirył.  – Wyrażam szczere współczucie wdowie zmarłego – matuszce Aleksandrze, jego dzieciom i wnukom. Wznoszę modlitwy do Miłosiernego Pana, by umieścił zmarłego pracownika na cerkiewnej niwie w wiecznych przybytkach, w miesto swietło, miesto złaczno, miesto pokojno i umocnił duchowo tych, kto obecnie przeżywa tę stratę.  

Leonid Kiszkowski urodził się w rodzinie rosyjskich emigrantów w Warszawie. W 1953 roku razem z rodzicami przejechał do USA. W 1969 roku ożenił się z Aleksandrą Kułomziną, w tym samym roku przyjął święcenia diakońskie i kapłańskie. Był jednym z najważniejszych działaczy Prawosławnej Cerkwi w Ameryce, nadzorował jej kontakty zewnętrzne. Był także zastępcą przewodniczącego Wydziału Komunikacji Prawosławnej Cerkwi w Ameryce i redaktorem czasopisma Orthodox Chuch. Jednocześnie zajmował szereg ważnych funkcji w międzyjurysdykcyjnych prawosławnych, międzychrześcijańskich i międzyreligijnych organizacjach USA.

Wiecznaja pamiat’ o. Leonidzie

Ałła Matreńczyk

fot. www.spzh.news