Home > Artykuł > Najnowszy numer > Mini Akademia Muzyki Cerkiewnej

Mini Akademia Muzyki Cerkiewnej

Na wakacje Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce zaproponowało dzieciom i młodzieży „Hajnowską Mini Akademię Muzyki Cerkiewnej” przy soborze Świętej Trójcy, dziewięciodniowe warsztaty z muzyki cerkiewnej, w których udział wzięło około dwadzieściorga dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat z Hajnówki i okolicznych wsi. Zajęcia prowadziła Anna Waśkowska, nauczycielka muzyki i dyrygentka chóru szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Białymstoku, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, wieloletnia chórzystka chóru Aksion, działającego przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku. Od dwudziestu lat prowadzi cerkiewne chóry dziecięce, m.in. przy parafii Zaśnięcia Bogarodzicy w Białymstoku-Starosielcach, św. Jana Teologa i Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach.

Uczestnicy poznawali sztukę wokalną poprzez różne ćwiczenia. Nauczyli się utworów paraliturgicznych, m.in. Chrystos Woskresie, pieśń do św. Męczennika Gabriela Zabłudowskiego. Inspiracją do wyboru repertuaru była muzyka serbska. Pokazała dzieciom, jak śpiewają ich serbscy rówieśnicy, którym przy śpiewie towarzyszą instrumenty muzyczne. Uczestnikom przybliżono historię Serbii, Kosowa, moszczi św. lekarzy Kosmy i Damiana.

Warsztaty rozpoczął i zakończył molebien, odsłużony przez o. o. Mariusza Jurczuka i Nikitę Kazakiewicza, duchownych z hajnowskiego soboru.

18 lipca w Parku Miejskim w Hajnówce, w trakcie Jarmarku Żubra, grupa zaprezentowała utwory poznane podczas zajęć.

Projekt wzbudzał duże zainteresowanie turystów, mieszkańców, mediów.

 W Hajnówce odbywa się największy festiwal muzyki cerkiewnej w Polsce – Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Nie przypadkowo więc w tym mieście zorganizowano miniakademię. 

„Hajnowska Mini Akademia Muzyki Cerkiewnej” to zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Emilia Korolczuk

koordynator projektu