Home > Artykuł > Najnowszy numer > Odszedł o. Mikołaj Kiełbaszewski

Odszedł o. Mikołaj Kiełbaszewski

11 sierpnia w wieku 82 lat odszedł do wieczności wieloletni proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Kleszczelach o. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski. Liturgii i obrzędowi pogrzebu 13 sierpnia przewodniczył metropolita Sawa w asyście arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza, a także licznie przybyłych duchownych. W świątyni zgromadziło się wielu parafian, bliskich i przyjaciół zmarłego kapłana.

Podczas nabożeństwa zwierzchnik Cerkwi w Polsce powiedział m.in.: – Ziemski czas życia o. Mikołaja dobiegł końca. Dziś jego ciało spocznie w grobie. Doczesne życie człowieka służy jako przygotowanie do życia wiecznego, życia w Bogu. Zwracamy szczególną uwagę na znaczenie ziemskiego okresu przygotowania do wieczności, kiedy odchodzi ktoś bardzo bliski, a szczególnie, kiedy tak jak dzisiaj, żegnamy człowieka wiary, z rąk którego przyjmowaliśmy przez tyle lat Przenajświętsze Ciało i Krew Chrystusa, służące przygotowaniu do życia wiecznego. O. Mikołaj poświęcił miejscowej parafii całe swoje życie. Przebywając tu przez 57 lat, znał doskonale każdego z osobna. Chrzcił, uczył religii, udzielał ślubów, odwiedzał w potrzebie z modlitwą oraz wielu odprowadził w ostatnią ziemską drogę. Błogosławionej pamięci o. Mikołaja znam osobiście od najmłodszych lat. Byliśmy przyjaciółmi, razem studiowaliśmy, następnie przysługiwaliśmy jako subdiakoni metropolity Makarego. Od najmłodszych lat kapłaństwa dał poznać się jako bardzo energiczny duchowny. Zawsze otwarty na drugiego człowieka, także jako dobry gospodarz i administrator. Z wiarą i miłością niósł krzyż, który nałożył na niego Bóg, dając doskonały przykład wiernym. O. Mikołaj był także budowniczym, wzniósł wiele świątyń na terenie parafii i jego testamentem niech będzie to, że chciałby, aby te świątynie zawsze były wypełnione wiernymi, skupionymi wokół Eucharystii. Niech Twoja ostatnia droga księże Mikołaju będzie błogosławioną, wejdź w radość Boga, któremu wiernie służyłeś.

W przededniu pogrzebu biskup hajnowski Paweł wspomniał zmarłego podczas panichidy następującymi słowami: – O. Mikołaj Kiełbaszewski był zasłużonym dziekanem, proboszczem, duchownym, który sprawował święte sakramenty. W tutejszej parafii służył ponad pół wieku, dzięki czemu wychował wiele pokoleń prawosławnych chrześcijan. Zostanie zapamiętany jako ojciec, proboszcz, spowiednik, nauczyciel, jako przykład życzliwości, skromności, miłości, dobroci oraz sługa Cerkwi i człowiek Boży.

O. mitrat Mikołaj Kiełbaszewski urodził się 17 czerwca 1939 roku we wsi Krynica w powiecie hajnowskim, na skraju Puszczy Białowieskiej, w parafii Łosinka. W 1960 roku ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie, a w 1964 roku Chrześcijańską Akademię Teologiczną. Po studiach został wyświęcony przez arcybiskupa Jerzego (Korenistowa) na diakona i skierowany do parafii w Kleszczelach jako psalmista i katecheta.

1 września 1966 roku został wyświęcony na kapłana przez metropolitę Stefana (Rudyka) i mianowany proboszczem parafii w Kleszczelach. W 1979 roku duchownego podniesiono do godności protoijereja, a 2 listopada 1993 roku mianowano dziekanem okręgu kleszczelowskiego. W 1996 roku został wykładowcą Prawosławnego Studium Psalmistów i Dyrygentów w Hajnówce. W latach 1998-2006 pełnił funkcję wizytatora punktów katechetycznych.

W 2014 roku z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich otrzymał Order św. Marii Magdaleny pierwszego stopnia za zasługi dla dobra Cerkwi.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Andrzej Charyło

fot. Jarosław Charkiewicz, orthodox.pl