Home > Artykuł > Najnowszy numer > Rośnie nowa cerkiew w Kenii

Rośnie nowa cerkiew w Kenii

Dwa lata temu z błogosławieństwa metropolity Sawy rozpoczęto zbiórkę na budowę cerkwi św. Ireny w Kenii. Uboga, afrykańska wspólnota pragnie wybudować świątynię, gdzie można byłoby sprawować Liturgię w godnych warunkach. Obecnie modlitwy wznoszone są w prowizorycznym, drewnianym baraku. Budowana cerkiew to dar z Polski dla sióstr i braci w Chrystusie na Czarnym Lądzie. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za dotychczasowe wsparcie finansowe, zrozumienie i życzliwość wobec kenijskiej społeczności. W maju udało się zebrać niezbędną kwotę, jednak w związku z ogólnoświatowymi wzrostami cen materiałów budowlanych do zakończenia całej inwestycji potrzebnych jest jeszcze osiem tysięcy dolarów (32 tys. zł). Zwracamy się wraz z proboszczem, o. Konstantym Muthiru, do ludzi dobrej woli o dalszą pomoc finansową na dokończenie tego przedsięwzięcia. Ofiary można przekazywać na konto diecezji białostocko-gdańskiej (98 1020 1332 0000 1302 0026 0281) z dopiskiem „Cerkiew w Kenii”. Spasi Hospodi.

Anna Blakicka

fot. Konstanty Muthiru