Home > Z kraju > Koncert inauguracyjny hajnowskiego festiwalu

Koncert inauguracyjny hajnowskiego festiwalu

13 września w soborze Świętej Trójcy w Hajnówce odbył się koncert inauguracyjny 40. jubileuszowego międzynarodowego festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Podczas uroczystości metropolita Sawa powiedział: „Łaskę i prawo opiewać będę, Tobie Panie grać będę. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie (Ps 100). Te słowa starotestamentowego proroka Dawida podkreślają wagę śpiewu podczas nabożeństw. One prowadzą na nieskazitelną drogę naszego życia, dążącą ku prawdzie. Życie Cerkwi jest niemożliwe bez śpiewu cerkiewnego, który jest nieodłączną częścią natury aniołów, nieustannie wychwalających Boga swoim śpiewem”.

Zwierzchnik Cerkwi w Polsce przytoczył słowa św. Grzegorza z Nyssy: „Bóg nakazuje nam, aby życie nasze było stałym psalmem, składającym się z ziemskich głosów, otrzymując z góry piękne brzmienie anielskie”. Hierarcha podkreślił, że Cerkiew prawosławna śpiew cerkiewny stawia na płaszczyźnie jednocześnie działalności misyjnej, bowiem przez śpiew i czytanie tekstów biblijnych, które przenikają do duszy ludzkiej, człowiek otrzymuje sens swojego życia. – Bóg w ten sposób doprowadza człowieka do poznania prawdy i zmienia jego postępowanie, a śpiew cerkiewny w świątyni zdolny jest zmienić życie każdej ludzkiej duszy. Dlatego śpiew cerkiewny uważany jest za wielkie bogactwo ludzkie. Niestety dzisiejszy świat nie stanowi zgodnego chóru. Daleki jest od harmonijnej współpracy i odnajdywania jedności w pieśni cerkiewnej. Szatan pracuje nad podziałami i stąd wynika ważność festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Czterdziesty już raz, zebrani w jednym miejscu, jednymi ustami wołamy do Pana prosząc go, byśmy mogli stać się uczestnikami Jego wielkich, chwalebnych obietnic. Wraz ze śpiewem anielskim wysławiamy Jego imię. Zachęcam wszystkich do włączenia się w ten śpiew. Im więcej będzie naszego wewnętrznego wołania i jednoczenia się ze śpiewem chórów w imię Chrystusa, tym lepszy będzie otaczający nas świat – powiedział metropolita.

Dyrektor festiwalu o. mitrat Michał Niegierewicz zwrócił się do zebranych: „czterdzieści lat historii festiwalu jest to okres, nad którym warto się pochylić i spojrzeć na niego z perspektywy minionych lat. Zaczynaliśmy skromnie, w innych warunkach, w małej, drewnianej cerkwi od prezentacji kilku chórów. Trudno wtedy było wyobrazić, że ten maleńki strumyk zacznie się przeobrażać każdego roku w coraz większą rzekę. Czasami było trudno, ale łączył nas entuzjazm i wiara, że tworzymy dzieło Boże i staramy się włożyć nasz wkład do ogólnopolskiej skarbnicy kultury. Festiwal jest szczególnym wydarzeniem artystycznym o znaczeniu międzynarodowym”.

Starosta powiatu hajnowskiego Andrzej Skiepko wraz z wicestarostą powiatu hajnowskiego Joanną Kojło uhonorowali metropolitę Sawę odznaczeniem „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Adam Kwiatkowski, odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym stwierdzono m.in.: „Według myślicieli chrześcijańskiego Wschodu śpiew cerkiewny powinien być «dźwiękową ikoną», muzyczną bramą czy też pomostem do rzeczywistości nie z tego świata, naśladownictwem chórów niebiańskich i całkowitym skupieniem na sacrum. Trudno o większe wyzwanie dla wykonawcy, który swój śpiew powinien wznieść na możliwie wysoki poziom artyzmu, wokalnego kunsztu i modlitewnej kontemplacji. (…) Muzyka cerkiewna, jako cenny skarb kultury niematerialnej, jest elementem wspólnej spuścizny narodów naszej części Europy. W tym także dziedzictwa I Rzeczypospolitej – silnej swoją różnorodnością oraz pokojem, wolnością i pomyślnym rozwojem, jakim cieszyły się w jej granicach liczne wspólnoty etniczne i religijne”.

Podczas uroczystości wręczono nagrody im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Redaktor naczelny „Przeglądu Prawosławnego” poseł Eugeniusz Czykwin przypomniał, że są one przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju duchowości, myśli i kultury prawosławnej. Nagroda to medal z wizerunkiem patrona fundacji i dyplom. Prezes Fundacji Ostrogskiego Anna Radziukiewicz przedstawiła sylwetki tegorocznych i ubiegłorocznych laureatów nagrody.

Burmistrz Hajnówki Jerzy Sirak dokonał oficjalnego otwarcia jubileuszowego 40. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrygenturą Iriny Bogdanowicz. Hajnowski Festiwal odbywa się z błogosławieństwa zwierzchnika Cerkwi w Polsce metropolity Sawy i pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Andrzej Charyło

fot. Łukasz Troc (festiwal.cerkiew.pl)