Home > Artykuł > Najnowszy numer > Metropolita Joanicjusz w Polsce

14 września przybył do Polski metropolita Czarnogóry Joanicjusz. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta po objęciu tronu czarnogórskich metropolitów.

Metropolita Joanicjusz pochodzi z Czarnogóry. Urodził się w 1959 roku w pobliżu Niksziciu, drugiego co do wielkości miasta kraju. Na uniwersytecie w Belgradzie ukończył teologię oraz filozofię. W 1990 roku przyjął postrzyżyny mnisze i niósł posługę w odradzających się monasterach Czarnogóry. Był pierwszym rektorem i wykładowcą w ponownie otwartym seminarium duchownym w Cetinje.

W 1990 roku został wybrany na biskupa pomocniczego metropolii Czarnogóry, aby z czasem objąć nową diecezję, wydzieloną z tej metropolii. Po śmierci jego duchowego ojca i przewodnika, metropolity Amfilochiusza, Sobór Serbskiej Cerkwi Prawosławnej wybrał Janicjusza jego następcą i powierzył mu metropolię Czarnogóry i Przymorza. Od zawsze związany ze swoim narodem, jest znawcą historii Bałkanów oraz lokalnych tradycji i kultury.

Podczas kilkudniowej wizyty w Polsce metropolita Joanicjusz odwiedził monaster na świętej Górze Grabarce, gdzie spotkał się z metropolitą Sawą, biskupem siemiatyckim Warsonofiuszem oraz siostrami monasteru. Dzięki uprzejmości przełożonej monasteru, matuszki Hermiony, delegacja serbskiej Cerkwi zatrzymała się na Grabarce dłużej, a kolejnego dnia metropolita Joanicjusz sprawował tu Liturgię.

Delegacja odwiedziła też monastery w Sakach i Zaleszanach oraz Bielsk Podlaski, gdzie na gości czekał arcybiskup Grzegorz. Metropolita miał możliwość odwiedzenia wszystkich cerkwi parafialnych w Bielsku, szkoły ikonograficznej oraz prawosławnego przedszkola i szkoły podstawowej. Tu szczególne wrażenie na gościach zrobiła nowo wyświęcona cerkiew św. Sawy Serbskiego, duchowego ojca serbskiego prawosławia.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Michał Czykwin fot. autor, Wiaczesław Perek