Home > Artykuł > Najnowszy numer > Pomaga odnaleźć drogę do Cerkwi

Pomaga odnaleźć drogę do Cerkwi

Powstanie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w socjalistycznej Polsce było fenomenem w całym ówczesnym obozie państw Układu Warszawskiego. Bractwo było odpowiedzią na pogłębiające się procesy rozpadu świadomości i więzi łączących prawosławnych mieszkańców południowo-wschodniej Białostocczyzny. Przed ówczesnym pokoleniem prawosławnej młodzieży stanął problem: czy zachowa swą odrębność, wiarę, kulturę, tradycję, czy spolonizuje się, odchodząc jednocześnie od prawosławia. Przed podobnymi wyzwaniami prawosławni w Rzeczypospolitej stawali nieraz (najpoważniejszą próbę przeżywali po Unii Brzeskiej). Odpowiedzią były inicjatywy i działania służące umocnieniu duchowo-moralnych wartości prawosławnego ludu. Mimo zmieniających się społeczno -politycznych uwarunkowań, mimo mniejszej dynamiki, Bractwo jest nadal żywą strukturą. Tak jak czterdzieści lat temu, dziś także młodym ludziom pomaga w odnajdywaniu drogi do Cerkwi. Jest wciąż żywym, duchowym doświadczeniem.

W sobotę 4 września w Hajnówce zwieńczono obchody 40-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Ich inauguracja miała miejsce w 2020 roku. W Liturgii, odprawionej w katedrze metropolitarnej św. Marii Magdaleny w Warszawie, uczestniczyli członkowie zarządów diecezjalnych, byli przewodniczący oraz sympatycy Bractwa. W międzyczasie w różnych diecezjach miały miejsca wydarzenia współtowarzyszące jubileuszowi.

Uroczystości w Hajnówce rozpoczęły się Liturgią, której przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz, opiekun Bractwa z ramienia Soboru Biskupów, w asyście biskupa supraskiego Andrzeja. Obecni byli również metropolita Sawa oraz biskup hajnowski Paweł.

Metropolita pogratulował Bractwu jubileuszu, a wszystkim zaangażowanym w jego działalność w ciągu czterdziestu lat, podziękował za trud i poświęcenie, życząc Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Hierarcha wręczył Ordery św. Marii Magdaleny obecnemu przewodniczącemu Bractwa Piotrowi Giegielowi, byłemu przewodniczącemu Maciejowi Owsiejczukowi oraz byłej zastępczyni przewodniczącego, która do dziś wspiera i pomaga młodzieży – Marcie Łukszy.

Z okazji jubileuszu Bractwo zostało uhonorowane Nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego. Nagrodę wręczył redaktor Przeglądu Prawosławnego Eugeniusz Czykwin.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

tekst i zdjęcia za bmp.cerkiew.pl