Home > Artykuł > Najnowszy numer > Prawosławie na świecie

CYPR

Carskie wrota powrócą do kraju

Po wieloletnich staraniach carskie wrota z XVIII wieku, zrabowane w latach 70. na Cyprze Północnym, powrócą z Japonii do prawowitego właściciela. Carskie wrota z ikonami Zwiastowania Bogarodzicy, Trzech Świętych Hierarchów i św. Spirydona z Trymifuntu zostały ukradzione ze świątyni św. Anastazego we wsi Peristeronopigi przez armię turecką i miejscowych Turków podczas tureckiej inwazji na Cypr, a następnie sprzedane, informuje Departament Starożytności Republiki Cypr.

Carskie wrota pochodzą z 1778 roku. Po kradzieży trafiły do Japonii, gdzie w latach 90. zostały odkryte w szkole sztuk pięknych w Kanazawie na wyspie Honsiu. Teraz, po wielu latach negocjacji, wróciły do ojczyzny, kończąc „jeden z najbardziej skomplikowanych i ciekawych przypadków repatriacji”.

Z cerkwi zostały wywiezione także inne ikony i utensylia, których los pozostaje nieznany.

Świętości zostały zwrócone na Cypr dzięki wspólnym wysiłkom departamentu starożytności, ambasady Cypru w Tokio, cypryjskiej Cerkwi i szkoły sztuk pięknych w Kanazawie.

Podczas działań wojennych na Cyprze Północnym ukradziono ponad 60 tysięcy ikon, rękopisów i utensylii cerkiewnych, poinformowała w ubiegłym roku mer miasta Lefkonio.

Filipiny

Cerkiew z pomocą potrzebującym

Współpracownicy oddziału pomocy charytatywnej filipińsko-wietnamskiej diecezji ruskiej Cerkwi dostarczają gorące obiady potrzebującym rodzinom prowincji Quezon. Przy rozdawaniu posiłków pomagają wolontariusze.

Przygotowujemy warzywa, ryż i narodowe, bardzo syte danie Filipińczyków, które składa się z solonej, suszonej i smażonej ryby – powiedział sekretarz diecezji, jeromonach Kornilij (Molew). – Z zadowoleniem jedzą je dorośli i dzieci. Rodziny na Filipinach są duże, każda liczy po 10-15 osób. Na obiady przychodzą wspólnie, potem prowadzimy z nimi rozmowy na tematy duchowe.

W minionym roku wolontariusze i duchowni dostarczali pomoc humanitarną do prowincji, które ucierpiały wskutek klęsk żywiołowych.

Zwykle takie misje organizujemy w przypadku tajfunów, powodzi czy innych katastrof naturalnych. W lipcu i sierpniu 2021 roku staraliśmy się pomóc osobom, ewakuowanym w związku z wybuchem wulkanu w prowincji Batangas – powiedział kierownik wydziału charytatywnego diecezji, kierownik organizacji Family Missions International, o. David Grabbs.

Także podczas pandemii nie zapominano o potrzebujących. Począwszy od czerwca 2020 roku dzięki środkom zebranym w ramach projektu „Antywirus Miłosierdzia” skierowano pomoc do osiemdziesięciu diecezji ruskiej Cerkwi w Rosji i poza jej granicami – w Kazachstanie, Kirgizji, Mołdawii, Wschodnim Timorze i na Filipinach.

Rosja

Poświęcenie memorialnego kompleksu

Z udziałem prezydenta Władimira Putina i patriarchy moskiewskiego Kiryła odbyło się odsłonięcie i poświęcenie memorialnego kompleksu „Kniaź Aleksander Newski z drużyną”.

Wydarzenie, którego świadkami jesteśmy, ma duże duchowe znaczenie, w centrum działań kniazia Aleksandra Newskiego leżała bowiem idea obrony wiary – powiedział podczas uroczystości zwierzchnik ruskiej Cerkwi. – (…) Aleksander Newski z głębi wieków nawołuje o miłość do rodzimej ziemi, do ojczyzny, wzywa do obrony prawosławia przed wszelkimi poczynaniami, które we współczesnych warunkach odbywają się nie za pośrednictwem wypraw krzyżowych, lecz w inny sposób.

Odsłonięcie memoriału na brzegu Jeziora Czudzkiego jest jednym z głównych wydarzeń obchodów 800- lecia urodzin świętego. Monument o wysokości dwudziestu metrów jest pięćdziesięciotonową kompozycją, składającą się z postaci kniazia i witeziów, nad którymi powiewa chorągiew i dwa sztandary z obliczami świętych. Na dole tarcze i insygnia pokonanego nieprzyjaciela. Na odwrotnej stronie pomnika, zwróconej do domniemanego miejsca bitwy w 1242 roku, znajduje się historyczne panneau w stylu klasycznej rzymskiej mozaiki.

W centrum panneau święty Aleksander Newski. Po jego dwóch stronach sceny bitwy na lodzie.

Św. Aleksander Newski (1221- 1263) w różnych latach swego życia nosił tytuły kniazia nowogródzkiego, kijowskiego, a następnie wielkiego kniazia włodzimierskiego. Odniósł wiele wojskowych zwycięstw, stał się sławny jako polityk i dyplomata. Dzięki jego wysiłkom Dobra Nowina dotarła na północne ziemie Pomorców, święty przyczynił się także do utworzenia prawosławnej diecezji w Złotej Ordzie. Został kanonizowany w 1547 roku.

USA wobec Cerkwi

Ruska Cerkiew „doświadcza obecnie silnych nacisków ze strony wielu państw zachodnich, przede wszystkim USA, którym przyświeca cel zniszczenia jedności światowego prawosławia”, powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow na spotkaniu z młodzieżą w Wołgogradzie.

Komentując tę wypowiedź metropolita Hilarion w programie Cerkiew i świat, ustosunkował się do polityki zagranicznej USA.

Bardzo często, niestety, w amerykańskiej polityce stosowana jest zasada „dziel i rządź”, tzn. podejmowane są starania, by podzielić naród, pogłębić konflikt. Widzimy to i na Bliskim Wschodzie, i na Ukrainie. A ruska Cerkiew jako siła, która z samej natury powołana jest do tego, by konsolidować ludzi, w tym także w różnych krajach, by łączyć ich, a nie dzielić, jest dla Stanów Zjednoczonych (…) geopolitycznym przeciwnikiem. Dlatego panuje tam przekonanie, że ruską Cerkiew należy osłabić, podzielić.

Zdaniem hierarchy, w tę politykę wpisały się działania patriarchy konstantynopolitańskiego na Ukrainie. – Dziś ukraińskie społeczeństwo jest podzielone nie tylko pod względem języka czy poglądów politycznych, ale także według przynależności do Cerkwi. Patriarcha Bartłomiej obiecał wyleczyć raskoł, ale go pogłębił, obiecał zjednoczyć prawosławnych wiernych, ale zamiast zjednoczenia nastąpił dalszy podział, polaryzacja.

Kierując się zasadą „dziel i rządź” nie można osiągnąć zjednoczenia ani konsolidacji, podkreślił arcypasterz. – Ruska Cerkiew na całym postradzieckim obszarze odgrywa konsolidującą rolę. Nawet w sytuacji, kiedy między państwami rodzą się konflikty, Cerkiew nadal łączy ludzi, oto dlaczego jest cierniem w oku polityków, którzy korzystają z zasady dziel i rządź.

Na pytanie, jak Cerkiew reaguje na wymierzone w nią działania, metropolita odparł: – Odpowiada tak, jak odpowiadała zawsze, cały czas wypełnia zbawczą misję, niesie w świat słowo Chrystusa, w dalszym ciągu łączy ludzi, przypomina nam o miłości, o wierze, o tym, że na podziałach nie sposób zbudować trwałego świeckiego świata, a co najważniejsze przypomina nam o tym, że oprócz materialnych wartości w życiu człowieka są też inne. Odsłania przed każdym człowiekiem ten wymiar życia, który otwiera się jedynie dzięki łączności z Bogiem.

Serbia

Bronią cyrylicy

Zgromadzenie Narodowe Serbii jednogłośnie przyjęło ustawę o „Użyciu serbskiego języka w życiu społecznym oraz obronie i zachowaniu cyrylicy”. Jej projekt złożył prezydent Aleksandr Vucić. Zobowiązuje ona przedsiębiorstwa z państwowym kapitałem, w tym telewizję państwową i państwowe media, do posługiwania się cyrylicą.

Firmy prywatne, które przejdą na cyrylicę, otrzymają ulgi podatkowe.

Ustawę przyjęto 15 września, w dzień serbskiej jedności, wolności i flagi narodowej. Opowiedzieli się za nią wszyscy obecni posłowie.

Taką samą ustawę przyjął też Parlament Republiki Serbii (część Bośni i Hercegowiny).

W byłej Jugosławii istniała praktyka korzystania z cyrylicy i alfabetu łacińskiego, w szkole uczono obydwu wariantów. Po jej rozpadzie, w Serbii wykorzystywano cyrylicę wyłącznie w oficjalnych dokumentach państwowych, a alfabet łaciński wyparł alfabet cyrylicki z mediów i korespondencji służbowej.

Przyjęta ustawa wprowadza dodatkowe środki na rozwój serbskiego języka i cyrylicy, a także kulturalnych i narodowych wartości.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

na podst. spzh.news, pravoslavie.ru, church.by oprac. Ałła Matreńczyk

fot. mcw.gov.cy, ugandaorthodoxchurch.co.ug