Home > Z kraju > Przegląd Prawosławny na październik

Przegląd Prawosławny na październik

Metropolita Czarnogóry i Przymorza Joanicjusz odwiedził nasz kraj z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy, na zaproszenie Fundacji Ostrogskiego. Metropolita jest tegorocznym laureatem Nagrody Ostrogskiego, która została wręczona w obecności metropolity Sawy na Świętej Górze Grabarce. W PP piszemy też o wręczeniu nagród innym laureatom – biskupowi rzymskokatolickiemu Michałowi Janosze, prof. Andrzejowi Romanowskiemu, prof. Janowi Stradomskiemu i pastor z Niemiec Barbarze Phieler podczas festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.

O festiwalu, który w tym roku miał swoją 40. edycję, też piszemy, który na swojej inauguracji zgromadził wielu hierarchów, na czele z metropolitą Sawą i był przeprowadzany na żywo i on-line.

Wiele miejsca poświęciliśmy centralnej w sensie geograficznym diecezji naszej Cerkwi, czyli łódzko-poznańskiej. Minęło właśnie 70 lat od jej utworzenia. O swojej drodze, o problemach, nowych wyzwaniach, ale i radościach, mówi biskup łódzki i poznański Atanazy, z którym rozmawia Ałła Matreńczyk.

W Bielsku Podlaskim, mieście wielu cerkwi, wyświęcono kolejną nową, poświęconą św. Sawie Serbskiemu. Będą w niej się modlić głównie dzieci i młodzież, bo wzniesiono ją w ramach kompleksu przedszkolno-szkolnego przy Rejtana, prowadzonego przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej diecezji warszawsko-bielskiej.

O. Konstanty Bondaruk snuje rozważania na temat, w jaki sposób człowiek powinien odwzajemnić się Bogu swoją miłością i wdzięcznością za wszystkie dary, które otrzymał od Stwórcy.

Do Mielnika prowadzi nas Ałła Matreńczyk, gdzie właśnie obchodzono 200-lecie istniejącej do dziś cerkwi, odremontowanej, zadbanej. Wizyta w Mielniku stała się też okazją do sięgnięcia w głąb dziejów tego ruskiego grodu nad Bugiem, do XIII wieku.

Na wyspę Objawienia, czyli grecką Patmos, prowadzi nas Andrzej Charyło, a nawet do Groty Apokalipsy, sięgając do wczesnych wieków chrześcijaństwa i opowiadając o kulcie św. apostoła Jana Teologa.

W Budapeszcie w pierwszej połowie września odbył się kongres eucharystyczny. Zamieściliśmy wystąpienie metropolity wołokołamskiego Hilariona (Ałfiejewa), które zabrzmiało na tym kongresie, a które się skupia m.in. na różnicach w pojmowaniu Eucharystii między chrześcijanami wschodnimi i zachodnimi.

Prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Łemko, Stefan Dudra odpowiada na pytania Eugeniusza Czykwina, przybliżając najnowszą, powojenną historię prawosławnych, głównie tych, którym przyszło się żyć na zamiach zachodnich i północnych Polski.

W „Kolejce do Pana Boga” to tekst o wznoszonym staraniem Fundacji Proroka Eliasza w Makówce koło Narwi wiejskim hospicjum.

Pożegnaliśmy Piotra Wysockiego, polonistę i historyka. Zostawił żonę i dwoje małych dzieci. I choć żył w Polsce centralnej, jakże interesował się wschodnimi tematami – prawosławiem, Rosjanami w Polsce. Publikował na te tematy. Jakże wiele jeszcze mógłby zrobić! Ostatni raz mogliśmy zobaczyć go na konferencji w Białowieży, organizowanej przez „Ruś” w tym roku. Był wycieńczony chorobą, ale jakże o jasnym wciąż umyśle.

O. Michel Quenot, wybitny znawca ikony, snuje bardzo ciekawe rozważania na temat, co znaczy dzisiaj być prawosławnym – czy tylko nieustannie uczestniczyć w duchowej walce?

I kolejne strony z rozważaniami – o. Henryka Paprockiego o wizji świata Dostojewskigo w „Braciach Karamazow”, Andrzeja Romanowskiego o tym między innymi, czym jest polskość i czy może ona obejść się bez ruskości, żydowskości, niemieckości? Czy Polak-katolik to byt ułomny, niepełny? To w ramach omówienia książki Andrzeja Romanowskiego „Pamięć gromadzi prochy. Szkice historyczne i osobiste”, dokonane przez Annę Radziukiewicz.

Polecamy też tekst Haliny Surynowicz, historyka, o nowym wykopalisku w Choroszczy, o którym tak zajmująco i ze znawstwem opowiada autorka tekstu.

Anna Radziukiewicz