Home > Z kraju > 25 lat parafii na Nowym Mieście

25 lat parafii na Nowym Mieście

Wyjątkowo uroczyście świętowano 14 października w cerkwi na Nowym Mieście w Białymstoku święto Opieki Matki Bożej – dolna cerkiew jest pod wezwaniem Opieki Bogarodzicy. Obchodzono 25 lat utworzenia parafii św. Jerzego.

Liturgię św. w dolnej cerkwi celebrował arcybiskup białostocki i gdański Jakub wraz z biskupem supraskim Andrzejem i wieloma duchownymi. Ludziom, którzy po brzegi wypełnili cerkiew władyka Jakub przybliżył historyczny aspekt święta, ustanowionego w X wieku, a który komasuje w sobie i wydarzenia roku 626, kiedy dzięki wstawiennictwu Bogarodzicy Konstantynopol w cudowny sposób został zachowany od napaści wrogów, i roku 860, gdy okrążony przez wrogich Rusów, po zanurzeniu szalu Bogarodzicy w wodach, napastnicy zostali zmuszeni do zaniechania oblężenia, bo rozszalała się burza. I trzeci fakt historyczny, najbardziej znany z 920 roku, kiedy w dzielnicy Konstantynopola Blachernach ludzie zgromadzeni w cerkwi modlili się o zachowanie ich miasta przed atakiem wrogów. Wtedy św. Andrzej ze swoim uczniem Epifaniuszem zobaczyli Bogarodzicę, która rozpostarła swój omofor nad wiernymi, ocalając miasto.

Władyka mówił, że orędownictwo Matki Bożej trwa nieustannie, że każdy cierpiący, potrzebujący pomocy i proszący o nią Bogarodzicę, otrzymuje ją.

Przestrzegał, że orędownictwa Matki Bożej nie można zagarniać na wyłączność, na przykład dla jednego narodu. Matka Boża patrzy w serce każdego konkretnego człowieka, a nie w zbiorowe serce narodu. Każdy, kto ze szczerego serca czci Jej Syna, żyje zgodnie z Ewangelią, jest pod Jej orędownictwem. Każdy z nas doświadczył Jej opieki i pomocy, dlatego to święto jest tak uroczyście obchodzone.

Po krestnym chodzie arcybiskup Jakub podziękował proboszczowi parafii o. Grzegorzowi Misijukowi za trud budowy cerkwi i parafii, za mnóstwo przeciwności, które wraz z innymi duchownymi i radą parafialną musiał pokonywać od początku, od walki o plac, na którym miała powstać cerkiew, bo mnóstwo ludzi wolało widzieć tu park, włącznie z wysokim urzędnikiem szczebla wojewódzkiego, który zamieszkał w bloku sąsiadującym z cerkiewna działką. Wspomniał też o wielu życzliwych katolikach, którzy radzili i wspierali finansowo budowaną cerkiew.

Najbardziej aktywnych i ofiarnych w swej pracy na rzecz parafii wiernych władyka nagrodził orderami III Marii Magdaleny: Annę Cyrkun, dyrygentkę cerkiewnego chóru, Wiktora Ostasiewicza, Annę Jarosławska i Irenę Czarkowską. Listy pochwalne otrzymali: Sławomir Iwaniuk, Halina Stefanowicz, Eugeniusz Sacharczuk i Mirosław Kruk. Również Jan Smyk otrzymał list pochwalny, dlatego że – jak zauważył arcybiskup – został już nagrodzony zarówno orderem Marii Magdaleny jak i orderem świętych Braci Cyryla i Metodego.

O. Grzegorz Misijuk powiedział, że dla niego największą nagrodą jest, gdy widzi po Liturgii i przyjęciu Świętych Darów, radosnych ludzi wychodzących z cerkwi.

Wszyscy obecni na uroczystościach otrzymali prezent – książkę-album, napisaną przez Pawła Krysę o 25 latach istnienia parafii św. Jerzego. A w niej o budowie cerkwi i tworzeniu parafii, w jakże zajmujący sposób, mówi nie tylko proboszcz i duchowni ale i parafianie, którzy wiele serca oddali cerkwi. Paweł Krysa umie rozmawiać z ludźmi, ich obserwować i dostrzec ich niezwyczajność. Dlatego tę książkę czyta się jak dobry reportaż, a nie jak wykaz wydarzeń, aktów, dat i osób, zwykle dominujący w tego typu publikacjach.

Anna Radziukiewicz

fot. autorka