Home > Z kraju > 500 lat cerkwi w Horostycie

500 lat cerkwi w Horostycie

Horostyta to niewielka miejscowość w województwie lubelskim, położona na pograniczu Zaklęsłości Sosnowickiej i Garbu Włodawskiego. W źródłach pisanych jej nazwa pojawia się w 1521 roku w związku z fundacją na jej terenie świątyni prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Cerkiew wzniesiona na ówczesnym pograniczu litewsko-polskim przez stulecia odgrywała i nadal odgrywa istotne znaczenie w życiu lokalnej społeczności. 26 września obchodzono uroczyście jubileusz pięćsetlecia obecności świątyni prawosławnej w Horostycie. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup lubelski i chełmski Abel, który wraz z licznie przybyłym duchowieństwem dokonał rekonsekracji nowo wyremontowanej cerkwi.

Andrzej Charyło

fot. autor