Home > Ze świata > Patriarchat antiocheński nawołuje do jedności

Patriarchat antiocheński nawołuje do jedności

Sobór biskupów patriarchatu antiocheńskiego pod przewodnictwem patriarchy Jana X, który odbył się w dniach od 5 do 8 października w Balamand, wydał oficjalne oświadczenie nawołujące do zachowania jedności światowego prawosławia. Hierarchowie rozpatrzyli problematyczne kwestie dotyczące Cerkwi prawosławnej we współczesnym świecie. Podkreślono konieczność zachowania jedności prawosławia, poszanowania kanonicznej tradycji Cerkwi i unikania wszystkiego, co mogłoby zaostrzyć istniejące spory, mogące w przyszłości doprowadzić do jeszcze większych podziałów. Wezwano do rozpoczęcia wszechstronnego dialogu na temat wszystkich kontrowersyjnych zagadnień w celu znalezienia rozwiązania, które umożliwiłoby przywrócenie jedności eucharystycznej w całym światowym prawosławiu.

Andrzej Charyło

fot. antiochpatriarchate.org