Home > Z kraju > Osiemnasty przegląd pieśni religijnej w Siemiatyczach

Osiemnasty przegląd pieśni religijnej w Siemiatyczach

W Siemiatyczach od 19 do 21 listopada będzie miał miejsce osiemnasty międzynarodowy przegląd pieśni religijnej i paraliturgicznej. Wydarzenie odbędzie się w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Jego organizatorem jest Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej (DIKP). Około 20 chórów z kraju i zagranicy zapowiedziało swoją obecność.

Malowidła we wnętrzu cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach

Podczas koncertów cerkiew wypełniona jest po brzegi, a niektórzy przychodzą nawet na dwie godziny wcześniej, by zagwarantować sobie miejsce – mówi o. protodiakon Mirosław Demczuk, organizujący z ramienia DIKP wydarzenia. – To ludzie, którzy cały rok czekają na przegląd. Niektórzy przyjeżdżają nań specjalnie z Lublina, czy Warszawy.
W Siemiatyczach nie ma rywalizacji, bo nie jest to przesłuchanie konkursowe, więc dyrygenci i chórzyści przyjeżdżają z lekkim sercem i z radością śpiewają pieśni. A są one i wygrzebane z przeszłości i takie, które jeszcze przepisywały ręcznie do swoich zeszytów babcie i nowe, jak na przykład serbska pieśń „Wiera wieczna, wiera sławna, wiera nasza prawosławna”, niezwykle lubiana przez wykonawców i słuchaczy. Pojawiają się też nowe kompozycje, powstałe na Ukrainie czy Białorusi.
Siemiatycze to dobre miejsce na spotkanie śpiewaków i dyrygentów, wzajemną inspirację, wymianę nut i doświadczeń. Chóry występujące w danym dniu są zapraszane na wspólną kolację, co sprzyja integracji środowiska. O trwanie przeglądu, którego inicjatorem byli ojcowie Bazyli Litwińczuk i Andrzej Jakimiuk, dbają i lokalne samorządy. Wspiera go organizacyjnie i finansowo urząd miasta Siemiatycze i samorządy gminne powiatu, dotowany jest przez urząd marszałkowski województwa podlaskiego.

Na przegląd zapraszają o. Bazyli Litwiniuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach (z prawej) i o. diakon Mirosław Demczuk

Ważne jest, że pieśń religijna w żyje w Siemiatyczach nie tylko podczas przeglądu – zauważa o. Mirosław Demczuk. – Jej żywą obecność widzimy podczas pogrzebów. Chór prowadzony przez matuszkę Antoninę Czapko śpiewa przy zmarłych, których ciała staramy się, żeby przez wieczór i noc oczekiwały na pogrzeb w cerkwi. Śpiewają też w domach pogrzebowych i prywatnych. Dla tego chóru przegląd jest żywym źródłem nowych pieśni.
Żeby jeszcze pieśń paraliturgiczna, inspirowana siemiatyckim przeglądem, zagościła w domach podczas chrztu, wyświęcenia domu, czy świecenia pól.

Anna Radziukiewicz