Home > Artykuł > Listopad 2021 > Najstarsza na Ziemiach Zachodnich

Najstarsza na Ziemiach Zachodnich

Rozmowa z proboszczem parafii św. Mikołaja w Szczecinie o. mitratem Pawłem Stefanowskim

Minęło 75 lat od powstania parafii.

– Nasza parafia została erygowana w roku 1946 przez metropolitę Dionizego jeszcze przed Akcją Wisła. Według ówczesnych danych, w Szczecinie mieszkało kilkuset prawosławnych. Dwie ze świątyń naszego dekanatu znajdowały się w domach mieszkalnych. Jedną z nich była cerkiew przy ul. Bogusława X w Szczecinie, obok mieszkania proboszcza. Dopiero na początku lat 60. XX wieku nasza parafia otrzymała pomieszczenie na cerkiew w oddzielnym budynku przy ul. Wawrzyniaka. Cerkiew mieściła się tam do roku 2011. Pierwszym kapłanem służącym w Szczecinie – a zarazem tutejszym dziekanem, został o. Jan Ignatowicz, pochodzący z Wileńszczyzny. Jemu to właśnie zawdzięczamy utworzenie szczecińskiej parafii, najstarszej wspólnoty cerkiewnej na Ziemiach Zachodnich. Do czasu erygowania diecezji wrocławsko-szczecińskiej w roku 1951, pozostawała ona w jurysdykcji metropolity warszawskiego.

Budowę obecnej cerkwi rozpoczęto w roku 2004…

– … a w uroczystym poświęceniu kamienia węgielnego uczestniczyli metropolita Sawa, arcybiskup Teofan – prawosławny metropolita berliński i całych Niemiec, arcybiskup Andrzej Dzięga – katolicki metropolita szczecińsko-kamieński, duchowni oraz kilkuset wiernych. Budowa cerkwi postępowała szybko. Pierwszą Liturgię odprawiono w grudniu w roku 2008, w dniu pamięci naszego patrona, św. Mikołaja. Wszystkie nabożeństwa przenieśliśmy do nowej cerkwi w końcu 2009 roku. Ciągle też trwały w niej prace wykończeniowe. Trzeba było jeszcze zamontować ikonostas, wykonaliśmy polichromie w ołtarzu. I w ten sposób przygotowaliśmy się do wyświęcenia cerkwi, które odbyło się we wrześniu 2011 roku. Cerkiew zbudowaliśmy w centrum miasta, przy zbiegu ulic Zygmunta Starego i Starzyńskiego.

We wrześniu wasza parafia obchodziła…

– …jubileusz 75-lecia. Uroczystości trwały dwa dni. Liturgię odprawił arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy. W nabożeństwie udział wzięli duchowni z diecezji oraz goście z Niemiec – z Berlina i monasteru św. Jerzego w Götschendorf. W ramach jubileuszu Stowarzyszenie Prawosławne zorganizowało koncert muzyki cerkiewnej, na którym śpiewały dwa chóry – nasz parafialny oraz męski zespół muzyki cerkiewnej „Katapetasma”, stworzony przez Łukasza Hajduczenię i składający się z profesjonalistów, pasjonatów muzyki cerkiewnej.

Jest Ojciec proboszczem parafii św. Mikołaja od grudnia 1996 roku.

– Przez pierwsze miesiące jako wikariusz, a od 1997 roku jako proboszcz. Pochodzę z Wrocławia, a moi rodzice z Łemkowszczyzny (Bielanki i Uścia Gorlickiego). Studiowałem slawistykę, przez dwa lata przebywałem w USA. Po powrocie wstąpiłem do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Naszą parafię tworzą dziś Ukraińcy, Białorusini, Polacy, Rosjanie, Grecy, Łemkowie, Gruzini oraz inni. Charakteryzuje nas więc duże zróżnicowanie narodowościowe.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Leszek Wątróbski

fot. autor, archiwum parafii