Home > Artykuł > Listopad 2021 > Pomóżmy parafii w Kłokowicach

Pomóżmy parafii w Kłokowicach

Wieś Kłokowice w województwie podkarpackim to bardzo stara miejscowość. Ślady osadnictwa wskazują na epokę brązu. Na tych terenach wydobywano sól kamienną. Informacje o prawosławnej parafii sięgają 1407 roku. Obecna cerkiew wraz z wolno stojącą dzwonnicą pochodzi z 1856 roku.

Od 2014 roku – na miarę naszych możliwości – prowadzimy prace remontowo-budowlane i konserwatorskie.

Odremontowaliśmy dzwonnicę, wnętrze cerkwi, zewnętrzną elewację z fundamentami, wymieniliśmy okna i postawiliśmy nowe ogrodzenie. Obecnie cerkiew pokrywamy nowym dachem. Prace są rozłożone na dwa lata, ich koszt to 220 tysięcy złotych. Parafia jest niewielka, liczy 17 wiernych, nie jesteśmy w stanie samodzielnie sprostać kosztom prac.

Prosimy ludzi dobrej woli o pomoc w dokończeniu remontu świątyni. Za ofiary Bóg zapłać.

proboszcz

o. mitrat Wiaczesław Janiel

Parafia Pokrowy Matki Bożej

Kłokowice 41 37-734 Fredropol

35 9093 1020 2016 0160 0068 0001