Home > Ze świata > Relikwie św. Stefana Milutina przeniesiono ulicami Sofii w 700. rocznicę jego śmierci

Relikwie św. Stefana Milutina przeniesiono ulicami Sofii w 700. rocznicę jego śmierci

W stolicy Bułgarii w dniach 28-30 listopada świętowano uroczyście 700. rocznicę śmierci św. Stefana Milutina, króla serbskiego w latach 1282-1321. Chrześcijański władca podczas swego czterdziestoletniego panowania wzniósł czterdzieści świątyń.

Około 1460 roku relikwie świętego przeniesiono do Bułgarii, a od XVIII wieku znajdują się w sofijskim soborze katedralnym św. Niedzieli (patronką świątyni jest męczennica żyjąca w III wieku św. Niedziela, znana także jako św. Cyriaka lub św. Dominika z Nikomedii).

Zgodnie z tradycją, w przededniu święta odsłużono uroczystą Liturgię, po której miała miejsce coroczna zmiana szat relikwii św. Stefana.

Podczas śpiewanego kanonu i akatystu relikwie wydobyto z relikwiarza i przeniesiono do ołtarza, gdzie na prestole miało miejsce nałożenie nowych szat.

Po zakończeniu obrzędu relikwie ponownie umieszczono w relikwiarzu, który przeniesiono na czele krestnego chodu ulicami Sofii.

Szaty, które znajdowały się na relikwiach przez rok, są tradycyjnie przekazywane monasterowi lub parafii Serbskiej Cerkwi Prawosławnej. W tym roku podarowano je monasterowi Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Gračanicy w Kosowie, ufundowanemu przez króla św. Stefana Milutina.

Andrzej Charyło
fot. podvorie-sofia.bg, orthochristian.com