Home > Z kraju > Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich o. mitrata Jana Jaroszuka

Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich o. mitrata Jana Jaroszuka

Pół wieku minęło od dnia, kiedy 7 listopada 1971 roku o. Jan Jaroszuk otrzymał sakrament kapłaństwa z rąk ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Nikanora. Z tej okazji w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie 7 listopada uroczyście obchodzono zacny jubileusz. Boską Liturgię sprawował metropolita Sawa wraz z arcybiskupami: białostockim i gdańskim Jakubem, bielskim Grzegorzem oraz biskupami: łódzkim i poznańskim Atanazym, supraskim Andrzejem, a także duchownymi z dekanatów białostockiego i gródeckiego.

– Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich to szczególne błogosławieństwo Boże. Nie każdemu kapłanowi jest to dane. Dlatego cieszymy się, że możemy być w tym szczególnym dniu wszyscy razem z wieloma hierarchami. O. Jan przez pół wieku niesie gorliwie swą służbę duszpasterską. Jest to dzieło trudne, gdyż im bardziej człowiek przybliża się do Boga, tym więcej jest różnego rodzaju trudności. Jednak prawdziwie wierzący nigdy się nie zamartwia, gdyż Chrystus zwyciężył, zwycięża i będzie zwyciężać wszelkie zło. Kapłan prawidłowo wyświęcony odprawia Boską Liturgię, która oczyszcza wszystko i jest sprawowana dla zbawienia człowieka i za cały świat. Gdzie jest Eucharystia tam jest Cerkiew, a gdzie nie ma Eucharystii tam nie ma Cerkwi. Serdecznie dziękuję o. Janowi za pełną oddania i pokory służbę duszpasterską – powiedział metropolita.


Metropolita Sawa z okazji jubileuszu wręczył o. mitratowi Janowi Jaroszukowi order św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami za pracę dla dobra Cerkwi.

O. mitrat Jan Jaroszuk urodził się 25 sierpnia 1949 roku w Wajkowie koło Mielnika. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz kursu dla duchownych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zawarł związek małżeński z Wierą Hackiewicz. 31 października 1971 roku otrzymał święcenia diakońskie, a po tygodniu kapłańskie. Posługę duszpasterską w latach 1971-1976 pełnił w parafii św. Jerzego Zwycięzcy w Jurowlanach. Następnie przez siedem lat był proboszczem parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze. Od 25 lipca 1983 roku jest proboszczem parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie, a od 1990 roku pełni obowiązki dziekana okręgu gródeckiego diecezji białostocko-gdańskiej.

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie

Andrzej Charyło
fot. autor