Home > Ze świata > W Kijowie odbyła się konferencja „Soborowość Cerkwi – wymiar teologiczny, kanoniczny i historyczny”

W Kijowie odbyła się konferencja „Soborowość Cerkwi – wymiar teologiczny, kanoniczny i historyczny”

11 listopada w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Soborowość Cerkwi – wymiar teologiczny, kanoniczny i historyczny”. Jej organizatorem była Ukraińska Cerkiew Prawosławna, której zwierzchnikiem jest metropolita Onufry.

Na konferencji wystąpiło 21 prelegentów z siedmiu lokalnych Cerkwi prawosławnych – antiocheńskiej, serbskiej, bułgarskiej, polskiej, Cerkwi Prawosławnej Ziem Czeskich i Słowacji oraz Cerkwi Prawosławnej w Ameryce.

Zarejestrowana transmisja na żywo (kliknij)

Andrzej Charyło

fot. kdais.kiev.ua