Home > Ze świata > Rada Praw Człowieka ONZ wezwała do ochrony wiernych UPC przed przemocą

Rada Praw Człowieka ONZ wezwała do ochrony wiernych UPC przed przemocą

11 listopada Rada Praw Człowieka, organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) z siedzibą w Genewie, opublikowała decyzję w sprawie realizacji zobowiązań międzynarodowych przez Ukrainę, w której wyraziła zaniepokojenie informacjami o łamaniu praw wiernych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (UPC).

„Rada jest zaniepokojona doniesieniami o przemocy, zastraszaniu i aktach wandalizmu wobec miejsc kultu w związku z procesem przejścia świątyń i wspólnot religijnych z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej do nowo powstałej Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Rada jest również zaniepokojona doniesieniami o bezczynności policji w związku z takimi zdarzeniami i brakiem informacji o śledztwach prowadzonych przez państwo (art. 18)”.

„Państwo powinno:
a) zagwarantować skuteczne korzystanie z wolności religii i przekonań, w tym poprzez zapewnienie ochrony miejsc kultu przed przemocą, zastraszaniem i wandalizmem
b) zapewnić, aby wszystkie przypadki przemocy były dokładnie i niezwłocznie badane i karane”.

Oleg Denisov, szef NGO „Public Advocacy”, ukraińskiej organizacji pozarządowej, która broni praw człowieka poprzez monitorowanie i zapewnienie pomocy prawnej osobom, które padły ofiarą przemocy i przestępstw, nazwał decyzję Rady pozytywnym faktem reakcji międzynarodowych organizacji na bezprawie w stosunku do wspólnot religijnych i wiernych UPC na Ukrainie, tym bardziej, że jest to organ systemu ONZ, który ma najwyższy status prawny w systemie prawa międzynarodowego.

Andrzej Charyło
fot. www.gbnews.ch