Home > Z kraju > Wspólne oświadczenie przedstawicieli Kościołów i religii oraz prezydenta Warszawy

Wspólne oświadczenie przedstawicieli Kościołów i religii oraz prezydenta Warszawy

W ostatnich tygodniach wszyscy ze smutkiem i niepokojem patrzymy na Wschód, gdzie na granicy polsko-białoruskiej migranci i uchodźcy, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze, doświadczają bólu, głodu i zimna, pozbawieni są opieki prawnej i medycznej. Kierowani wizją bezpieczeństwa i dobrobytu od dawna są w drodze, ale ich nadzieja na znalezienie domu i bezpieczeństwa została wystawiona na ciężką próbę.

Sytuacja w strefie przygranicznej z jednej strony wywołuje dawno niespotykany odruch solidarności wobec potrzebujących i skrzywdzonych, z drugiej zaś budzi dyskusję o statusie uchodźców. Skomplikowana i wielowątkowa sytuacja, choć różnie postrzegana przez każdego z nas, nie powinna jednak przesłonić najważniejszego – Człowieka, któremu trzeba pomóc tu i teraz.

Dlatego my, przedstawiciele Kościołów i wspólnot wyznaniowych Warszawy, razem z Prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy chcemy dziś wspólnie, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, zarówno wierzącymi, jak niewyznającymi żadnej religii, w sposób zdecydowany okazać współczucie i solidarność wobec potrzebujących migrantów i uchodźców. Jesteśmy przekonani, że ponad wszystkimi argumentami w dyskusji na temat politycznych aspektów kryzysu migracyjnego musi zatriumfować szacunek do każdej osoby ludzkiej, a wszystkie nasze działania powinny być oparte na uznaniu jej niezbywalnej godności i motywowane potrzebą szybkiej pomocy.

Apelujemy o wspieranie organizacji, zarówno religijnych, jak i świeckich, które prowadzą pomocowe dzieło w przygranicznej strefie. Wierzymy bowiem, że najważniejsze granice przebiegają przez serce człowieka. Te granice zawsze powinny być otwarte.

Marek Maria Karol Babi
Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Ks. Bogdan Kruba
w imieniu Kościoła Greckokatolickiego

Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Jerzy Samiec
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Ks. Doroteusz Sawicki
w imieniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Michael Schudrich
Naczelny Rabin Polski

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Warszawa, listopad 2021 r.

fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta