Home > Ze świata > W Europie przybywa aktów nienawiści wobec chrześcijan

W Europie przybywa aktów nienawiści wobec chrześcijan

W ubiegłym roku w Europie wzrosła liczba wrogich aktów skierowanych przeciwko chrześcijanom, ich świątyniom, symbolom i instytucjom – wynika z opublikowanego 16 listopada raportu OBWE.
I tak, w 2020 roku odnotowano 980 takich przypadków (podpalenia kościołów, bezczeszczenie Świętych Darów, ataki na duchownych, antykatolickie napisy na świątyniach i innych instytucjach, w tym także ze strony aktywistek ruchu o prawo do aborcji). Oznacza to wzrost prawie o 70 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym gdy było ich 578.
Znacząco wzrosła liczba ataków na kościelne mienie, z 459 w 2019 roku do 871 w 2020 roku. Spadła natomiast z 80 do 56 liczba występków oraz fizycznej agresji wymierzonej w duchownych i wiernych.
Aż 241 wrogich aktów na gruncie nienawiści do chrześcijan udokumentowano w Polsce, gdzie najczęściej dochodziło do przypadków wandalizmu wobec mienia Kościoła katolickiego w związku ze stanowiskiem Kościoła wobec aborcji.
172 podobne incydenty odnotowano w Niemczech, 159 we Francji i 113 we Włoszech.
Oprócz aktów wandalizmu miały miejsca podpalenia chrześcijańskich świątyń oraz szerzone w sieciach groźby. W raporcie mówi się także o zabójstwach i ranach zadanych duchownym oraz wiernym. Wymienia się zabójstwo trojga ludzi w bazylice Notre Dame w Nicei w październiku 2020 roku, śmiertelną napaść na znanego z ofiarnej służby migrantom i bezdomnym księdza w pobliżu jego parafii w mieście Como (Włochy) we wrześniu 2020 roku, pobicie księdza w kościele w Wielkiej Brytanii w czerwcu 2020 roku.
Ciosy nożem otrzymali także duchowni w Hiszpanii i w Polsce.
Madeleine Enzlberger, dyrektor Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan podkreśliła, że media i politycy niechętnie i niezmiernie rzadko traktują przypadki nienawiści wobec chrześcijan w kategorii oczywistych problemów społecznych.

Raport OBWE odsłania wierzchołek góry lodowej, to oficjalna kronika przestępstw, którą prowadzimy od lat. To głośny sygnał ostrzegawczy wobec obojętności i mody na prześladowanie chrześcijan – powiedziała.\

Ałła Matreńczyk

fot. spzh.news