Home > Artykuł > Grudzień 2021 > O świętym Janie z Kronsztadu

O świętym Janie z Kronsztadu

Św. Jan z Kronsztadu to jeden z najbardziej znanych rosyjskich świętych. Opinią taką cieszył się jeszcze za życia. Duchowny z portowego Kronsztadu, w pobliżu Petersburga, przyciągał tłumy wiernych. Głosił im kazania, udzielał błogosławieństwa, spowiadał, wspierał nie tylko duchowo. Prowadził szeroko rozwiniętą działalność charytatywną, przekazywał poważne kwoty na budowę świątyń. Był postacią niezwykłą, szanowaną i cenioną przez prostych ludzi, jak i arystokratów, z carami, Aleksandrem III i Mikołajem II włącznie. Uważano go za cudotwórcę i osobę potrafiącą przepowiadać przyszłość. Wśród prawosławnych w Polsce także był dobrze znany.

Świętego, jego działalność i nauczanie przypomniał ksiądz dr Piotr Fiedoruk z białostockiej parafii św. Pantelejmona.

Przyszły święty urodził się i wychował w prostej, głęboko religijnej rodzinie we wsi Sura nad rzeką Piną w powiecie archangielskim, w pobliżu Morza Białego. W dzieciństwie nie zapowiadał się na kogoś niezwykłego. Nauka szła mu opornie, długo nie mógł dostrzec związku między głoską a literą. W skrajnej rozpaczy żarliwie modlił się o pomoc – oświecenie umysłu. Prośba została wysłuchana. Następnego dnia rozumiał wszystko, płynnie czytał, odpowiadał na pytania. Odtąd kariera szkolna rozwijał się znakomicie. Po ukończeniu wyższego seminarium myślał o pracy misjonarskiej, znów jednak miał widzenie – jego przeznaczeniem jest cerkiew w Kronsztadzie. Pozostał w niej do końca życia. Stopniowo przełamywał niechęć miejscowej społeczności, rozwijał działalność pomocową i – kaznodziejską.

(ciąg dalszy dostępny w wersji drukowanej lub w e-wydaniu Przeglądu Prawosławnego)

Dorota Wysocka

Ks. Piotr Fiedoruk, Żywe słowo. Kaznodziejska działalność św. Jana z Kronsztadu, wydawca Pracownia Historii Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2021, ss. 176.